ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561

 เผยเเพร่: 2018-02-21  |   ข่าววันที่: 2018-02-21 |  อ่าน: 420 ครั้ง
 

              นายพรพจน์  บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานมอบพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำชุมชน ในเขตพื้นที่ ต.โนน ๑๕ หมู่บ้าน จำนวน 100,000 ตัว ตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และ โครงการบ้าน ธารน้ำใจ ประจำปี 2561 วันที่ 21 ก.พ. 2561 ณ อบต.โนน อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์  โดยมี นายโชควัตร  ภูรินทร์ณัฐภูมิ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนางสาวกชพรรณ ขันน้ำเที่ยง ประมงอำเภอรัตนบุรี และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์  โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้ารับบริการด้านการประมงจำนวน  215  ราย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (678)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (677) ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (551) โครงการธนาคารผลผลิต.. (488) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (487) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (485) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (483) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (460) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (454) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (446) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (436) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (436) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (420) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (416) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (415) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (409) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (398) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (397) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (387) งานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์.. (383)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000