สำรวจและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกบ และ ศพก.เครือข่ายอำเภอชุมพลบุรี ในพื้นที่อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์


สำรวจและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกบ และ ศพก.เครือข่ายอำเภอชุมพลบุรี ในพื้นที่อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

สำรวจและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกบ และ...


วันพฤหัสบดี ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวชนาทิปบุญสิทธิ์ ประมงอำเภอชุมพลบุรี ร่วมกับ นางนงเยาว์ สิงห์ลอ เกษตรอำเภอชุมพลบุรี และคณะ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกบ ในเขตพื้นที่ตำบลกระเบื้อง ตำบลเมืองบัว และตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เกษตรกรรวมจำนวน ๗ ราย และเยี่ยมชมแปลงเกษตรกร นายสุทิน หะสิตะ ศพก.เครือข่ายอำเภอชุมพลบุรี หมู่ที่ ๑๕ ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัด

สุรินทร์ ซึ่งเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวนระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕'๕ โดยมีนางสาววันเพ็ญหาญเสมอ นายอำเภอชุมพลบุรี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ถ.สุรินทร์-ลำชี ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐?

โทร/โทรสาร o ๔๔๕๑ ๔๕๙๐

E-mail : fishsurin@hotmail.co.th

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อนจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   171   การตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   129  ประกาศฤดูน้ำแดงปี 2565 จังหวัดสุรินทร์   125  วันประมงน้อมเกล้าฯ   117   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะอาดและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเ...  113  แก้ไขรายชื่อผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับชาติ ประจำ...  113  พบกับ สินค้าประมงแปรรูปชุมชน "ยิ้มได้หัวใจพอเพียงตลาดนัดรักษ์ศีขรภูมิ" จำหน่ายปล...  94  พบกับ กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลาตะเพียน ,สวาย ,แหนมปลากราย...  92  โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Ag...  89  สำรวจและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกบ และ ศพก.เครือข่ายอำเภอชุมพลบุรี ใน...  87


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ