การคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์


การคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

การคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการปร...


วันจันทร์ ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวชนาทิป บุญสิทธิ์ ประมงอำเภอชุมพลบุรี ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระดับอำเภอ เขตพื้นที่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ ราย คือ นางนันดา ฤทธิรณ ที่ตั้งฟาร์ม ๑๔๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีณรงค์อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีกิจกรรมด้านการเกษตรที่หลากหลาย อาทิเช่น ด้านประมง และปลูกพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิด เป็นเกษตรกรที่มีความขยันขันแข็ง มีความเป็นผู้นำได้รับรางวัลเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปล งด้านน้ำ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแนวคิด  การดำเนินงาน และขับเคลื่อนการจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้กิจกรรมเนื่องในวันน้ำโลกประจำปี ๒๕๖๔ และเป็น ศพก.เครือข่ายศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน

สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ถ.สุรินทร์-ลำชี ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐.

โทร/โทรสาร o ๔๔๕๑ ๔๕๙๐ E-mail : fishsurin@hotmail.co.th

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อนจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   171   การตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   129  ประกาศฤดูน้ำแดงปี 2565 จังหวัดสุรินทร์   125  วันประมงน้อมเกล้าฯ   117   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะอาดและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเ...  113  แก้ไขรายชื่อผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับชาติ ประจำ...  113  พบกับ สินค้าประมงแปรรูปชุมชน "ยิ้มได้หัวใจพอเพียงตลาดนัดรักษ์ศีขรภูมิ" จำหน่ายปล...  93  พบกับ กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลาตะเพียน ,สวาย ,แหนมปลากราย...  92  โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Ag...  89  พบกับ สินค้าประมงแปรูป ปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้มปลาตะเพียน น้ำพริกตาแดง น้ำพริกสวรรค...  87


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ