เสวนาโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติลำคลองห้วยแสง อำเภอสำโรงทาบ

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์


เสวนาโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติลำคลองห้วยแสง อำเภอสำโรงทาบ วันอังคาร ที่ 25 มกราคม. 2565
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้
นายชีระศักดิ์ เสริมรส ประมงอำเภอสำโรงทาบ
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติลำคลองห้วยแสง โดย
การมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลสำโรงทาบ
หลักสูตร การรวบรวมพันธ์พืชพันธ์สัตว์น้ำใน
ท้องถิ่น เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรวิทยากร
ณ.ถนนเลียบคลองห้วยแสง บ้านห้วยแสง อำเภอ
สำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีชาวบ้านชุมชน
บ้านห้วยแสง จำนวน 40 คนเข้าร่วมอบรมโดย
มีรองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการ
ฝีกอบรมในครั้งนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อนจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   172   การตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   129  ประกาศฤดูน้ำแดงปี 2565 จังหวัดสุรินทร์   125  วันประมงน้อมเกล้าฯ   117   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะอาดและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเ...  113  แก้ไขรายชื่อผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับชาติ ประจำ...  113  พบกับ สินค้าประมงแปรรูปชุมชน "ยิ้มได้หัวใจพอเพียงตลาดนัดรักษ์ศีขรภูมิ" จำหน่ายปล...  94  พบกับ กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลาตะเพียน ,สวาย ,แหนมปลากราย...  92  โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Ag...  89  สำรวจและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกบ และ ศพก.เครือข่ายอำเภอชุมพลบุรี ใน...  87


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ