ติดตามให้คำแนะนำส่งเสริมเกษตรกร การเลี้ยงหอยน้ำจืด

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์


ติดตามให้คำแนะนำส่งเสริมเกษตรกร การเลี้ยงหอยน้ำจืด วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวนภาวรรณ มาชะนา ตำแหน่ง ประมงอำเภอกาบเชิง ดำเนินการติดตามและให้คำแนะนำ ส่งเสริมเกษตรกรเพาะเลี้ยงหอยน้ำจืด ในบ่อดิน บ่อซีเมนต์ และบ่อผ้าใบ ในเขตพื้นที่หมู่ 19 บ้านปราสาทเบง ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยในปัจจุบัน มีพ่อแม่พันธุ์หอยเชอรี่ จำนวน 1,000 ตัว พ่อแม่พันธุ์หอยโข่ง จำนวน 500 ตัว อาหารที่ใช้เลี้ยงหอย ได้แก่ ใบมะละกอ ใบชูรส ซึ่งได้จากการเพาะเลี้ยง และผลผลิตภายในฟาร์ม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อนจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   172   การตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   129  ประกาศฤดูน้ำแดงปี 2565 จังหวัดสุรินทร์   125  วันประมงน้อมเกล้าฯ   118   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะอาดและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเ...  113  แก้ไขรายชื่อผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับชาติ ประจำ...  113  พบกับ สินค้าประมงแปรรูปชุมชน "ยิ้มได้หัวใจพอเพียงตลาดนัดรักษ์ศีขรภูมิ" จำหน่ายปล...  95  พบกับ กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลาตะเพียน ,สวาย ,แหนมปลากราย...  94  โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Ag...  89  สำรวจและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกบ และ ศพก.เครือข่ายอำเภอชุมพลบุรี ใน...  87


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ