โครงการธนาคารผลผลิต

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

โครงการธนาคารผลผลิต 

โครงการธนาคารผลผลิต

 เผยเเพร่: 2017-11-01  |   ข่าววันที่: 2017-09-18 |  อ่าน: 489 ครั้ง
 

นายเขมชาติ จิวประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 14 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่กลุ่มเกษตรกร และผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายประวิทย์  ละออบุตร ประมงจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นางอัจฉราวดี บุญรับ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางจันทรัสม์ พิพัฒน์ภัทรกุล ประมงอำเภอรัตนบุรี เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะกรรมการโครงการธนาคารผลิตเกษตรด้านการประมงหนองยาง พร้อมด้วยสมาชิก ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 ยโสธร ดำเนินการชั่งวัดพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อย ครั้งที่ 1 เพื่อติดตามการเจริญเติบโตทุก 2 เดือน และจะดำเนินการชั่งวัดพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อย ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 กันยายน 2560


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (678)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (677) ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (551) โครงการธนาคารผลผลิต.. (489) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (487) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (485) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (483) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (460) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (454) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (446) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (436) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (436) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (420) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (416) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (415) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (409) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (398) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (397) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (387) งานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์.. (383)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000