โครงการธนาคารผลผลิต สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

  •  Hit 20 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (852)  การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (748) ข่าวประชาสัมพันธ์ 221/2563.. (654) ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (619) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (588) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (575) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (562) โครงการธนาคารผลผลิต.. (561) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (537) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (518) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (512) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (508) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (500) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (492) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (488) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (482) รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ.. (474) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (471) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (456) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (456)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000