ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC

 ด่านตรวจประมงนครพนม


ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC 

บริการออนไลน์


จากการมุ่งมั่นของภาครัฐที่พยายามปั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษตามชาดแดนให้เกิดโดยเร็ว เพื่อรองรับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ส่งผลให้จังหวัดชายแดนเนื้อหอมมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่ากันว่า การค้า การลงทุน เริ่มทยอยจับจองพื้นที่รับเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างคึกคัก
 
 “ยุทธศาสตร์ประเทศไทย2016 : โอกาสทองสู่ AEC” ถือเป็นก้าวย่างสำคัญที่จะสานฝันให้เป็นจริงได้ “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า เป้าหมายของการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้ง10แห่ง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานสูงจากประเทศเพื่อนบ้าน และรองรับธุรกิจที่ยังไม่พร้อมในการออกไปลงทุนในอาเซียน 
 
โดยในแต่ละพื้นที่จะผลิตสินค้าตามความถนัดและศักยภาพของพื้นที่ เพื่อป้อนให้กับประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกับชายแดน โดยใช้ความได้เปรียบของไทยมีภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศค่อนข้างมาก ในการเป็นประตูให้กับประเทศต่าง ๆ เข้ามาลงทุน หรือใช้ไทยเป็นเกตเวย์ส่งสินค้าเข้ามายังอาเซียน ซึ่งจากการหารือกับผู้นำประเทศต่าง ๆ ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นอิหร่าน โอมาน หรืออินเดีย ต่างก็มุ่งที่จะเข้ามาลงทุนในไทยใช้เป็นประตูเข้าสู่อาเซียน โดยในปัจจุบันอาเซียนเป็นภูมิภาคทีมีความสำคัญสูงมากของโลก เป็นแหล่งผลิตในซัพพลายเชนอุตสาหกรรมต่าง ๆ ส่งไปขายทุกภูมิภาค
 
ทั้งนี้ การแข่งขันในปัจจุบันประเทศเดี่ยว ๆ ไม่สามารถจะแข่งขันกันได้ ต้องผนึกกำลังร่วมกันเป็นภูมิภาค โดยในเบื้องต้นไทยจะต้องผนึกความแข็งแกร่งในกลุ่มปะเทศ CLMVT (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย) ที่มีประชากรรวมกันกว่า200ล้านคน ให้เป็นหนึ่งเดียว จากนั้นขยายวงไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เชื่อมโยงซัพพลายเชนให้เกิดประโยชน์กับทุกประเทศ ซึ่งจะแตกคอกันไม่ได้ จากนั้นก็จะขยายปสู่อาเซียนบวก3บวก6ดังนั้นเมื่ออาเซียนมีความสำคัญ และมีประตูหลายบาน ต่างชาติจะเข้ามาประตูใหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นเวียดนาม เมียนมา มาเลเซีย หรือไทย ดังนั้นจึงอยู่ที่การแข่งขันว่าใครจะดึงดูดต่างชาติให้เข้ามาในประตูของตัวเองได้มากกว่ากัน ซึ่งการแข่งขันนี้จะเกิดประโยชน์โดยรวมกับอาเซียน เป็นการแข่งขันที่เกี่ยวกูลกระจายความเจริญไปยังอาเซียนทั้งหมด
 
อย่างไรก็ดี ประเทศไทยจะเชิญสภาพัฒน์ของประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย มาร่วมประชุมเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้อาเซียนพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม และระบบโลจิสติก์ต่าง ๆ ซึ่งหากต่างคนต่างทำก็จะขาดการประสานงานจนเกิดอุปสรรคต่อการพัฒนาของสมาชิกอาเซียน โดยคาดว่าจะมีการประชุมร่วมกันในช่วงกลางปีนี้
 
ด้าน “นิยม ไวยรัชพานิช” รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การที่รัฐบาลเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษและการสร้างถนนเชื่อมโยงพื้นที่สู่ชายแดนก็เป็นสิ่งที่ภาคเอกชนพอใจ ซึ่งบวกกับภูมิศาสตร์ที่ดีของประเทศไทย ก็จะช่วยเพิ่มปริมาณการค้าชายแดนได้อีกมหาศาล นับได้ว่าเป็นโอกาสทองของภาคเอกชนที่ต้องเร่งเข้าไปลงทุนในพื้นที่เหล่านี้
 
อย่างไรก็ตาม อยากให้ภาครัฐเปิดให้ประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทยได้ตามข้อตกลงทวิภาคีที่ได้ลงนามไว้กับประเทศเพื่อนบ้าน ที่จะเปิดให้ประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในไทยได้ตามที่กำหนดไว้ให้บุคคลที่อยู่ในพื้นที่ติดชายแดนจะเข้ามาในไทยได้ไม่เกิน14วัน และประชาชนทั่วไปเข้ามาในไทยได้ไม่เกิน7วัน จากในปัจจุบันที่ไทยกำหนดให้เข้าไปเย็นกลับ
 
นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้เกิดการค้าผ่านแดน ซึ่งจะทำให้ไทยขยายการค้าไปสู่ประเทศจีนตอนใต้ อินเดีย และเวียดนามได้มากขึ้น โดยที่ผ่านมาสปป.ลาว และกัมพูชา ต่างก็ได้ลงนามกับเวียดนามไปแล้ว ซึ่งหากไทยไม่เร่งเจรจาแก้ปัญหาการค้าผ่านแดน ก็จะทำให้สินค้าจากเวียดนามทะลักเข้ามายังไทยได้อย่างเต็มที่
 
 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1
 
1.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก ประกอบด้วย 14 ตำบล ใน 3 อำเภอ ได้แก่ 
 
   - อำเภอแม่สอด 8 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่สอด ตำบลแม่ตาว ตำบลท่าสายลวด ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่ภาษา ตำบลแม่ปะ ตำบลแม่กุ และตำบลวาเล่ย์
   - อำเภอพบพระ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลพบพระ ตำบลช่องแคบ และตำบลวาเล่ย์
   - อำเภอแม่ระมาด 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่จะเรา ตำบลแม่ระมาด และตำบลขะเนจื้อ
โอกาสและศักยภาพ : ขยายการค้าชายแดนไทย-พม่า เชื่อมต่อไปสู่เวียดนาม และจีน แหล่งแรงงานพร้อม
 
2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.มุกดาหาร ประกอบด้วย 11 ตำบล ใน 3 อำเภอ ได้แก่
   - อำเภอเมืองมุกดาหาร 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลศรีบุญเรือง ตำบลมุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ ตำบลคำอาฮวน และตำบลนาสีนวน
   - อำเภอหว้านใหญ่ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลบางทรายน้อย ตำบลชะโมด ตำบลหว้านใหญ่ และตำบลบ่งขาม
   - อำเภอดอนตาล 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลโพธิ์ไทร และตำบลดอนตาล
โอกาสและศักยภาพ : ขยายการค้าไทย-ลาว เชื่อมต่อไปสู่เวียดนาม
 
3. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว ปรกอบด้วย 4 ตำบล ใน 2 อำเภอ ได้แก่
   - อำเภออรัญประเทศ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านด่าน ตำบลป่าไร่ และตำบลท่าข้าม
   - อำเภอวัฒนานคร 1 ตำบล ไดแก่ ตำบลผักขะ
โอกาสและศักยภาพ : ขยายการค้าไทย-กัมพูชา ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง
 
4. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตราด ประกอบด้วย 4 ตำบล ในอำเภอคลองใหญ่ ได้แก่ ตำบลคลองใหญ่ ตำบลไม้รูด และตำบลหาดเล็ก 
โอกาสและศักยภาพ : ขยายการค้าไทย-กัมพูชา ใกล้ท่าเรือสีหนุวิลล์และท่าเรือแหลมฉบัง ขยายการท่องเที่ยวในพื้นที่  
 
5. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สงขลา ประกอบด้วย 4 ตำบล ในอำเภอสะเดา ได้แก่ ตำบลสะเดา ตำบลสำนักขาม ตำบลสำนักแต้ว และตำบลปาดังเบซาร์ 
โอกาสและศักยภาพ : ขยายการค้าไทย-มาเลเซีย ใกล้ท่าเรือปีนัง และท่าเรือกลางมาเลเซีย เสริมโอกาสอุตสาหกรรมอาหารทะเล ฮาลาล และยางพารา
 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2
 
1.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.เชียงราย ประกอบด้วย 21 ตำบล ใน 3 อำเภอ ได้แก่ 
   - อำเภอเชียงของ 7 ตำบล ได้แก่ ตำบลครึ่ง ตำบลบุญเรือง ตำบลริมโขง ตำบลเวียง ตำบลศรีดอนชัย ตำบลสถาน และตำบลห้วยซ้อ
   - อำเภอเชียงแสน 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านแซว ตำบลป่าสัก ตำบลแม่เงิน ตำบลโยนก ตำบลเวียง และตำบลศรีดอนมูล
   - อำเภอแม่สาย 8 ตำบล ได้แก่ ตำบลเกาะช้าง ตำบลบ้านด้าย ตำบลโป่งงาม ตำบลโป่งผา ตำบลแม่สาย ตำบลเวียงพางคำ ตำบลศรีเมืองชุม และตำบลห้วยไคร้
 
2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.หนองคาย ประกอบด้วย 13 ตำบล ใน 2 อำเภอ ได้แก่
   - อำเภอเมืองหนองคาย 12 ตำบล ได้แก่ ตำบลค่ายบกหวาน ตำบลในเมือง ตำบลบ้านเดื่อ ตำบลพระธาตุบัวพวน ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลโพนสว่าง ตำบลมีชัย ตำบลเวียงคุก ตำบลสีกาย ตำบลหนองกอมเกาะ ตำบลหาดคำ และตำบลหินโงม
   - อำเภอสระใคร 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลสระใคร
 
3. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.นครพนม ประกอบด้วย 13 ตำบล ใน 2 อำเภอ ได้แก่ 
   - อำเภอเมืองนครพนม 10ตำบล ได้แก่ ตำบลกุรุคุตำบลท่าค้อตำบลนาทรายตำบลนาราชควายตำบล ในเมืองตำบลบ้านผึ้งตำบลโพธิ์ตากตำบลหนองญาติตำบลหนองแสงตำบลอาจสามารถ 
   - อำเภอท่าอุเทน 3ตำบล ได้แก่ตำบลโนนตาลตำบลรามราชตำบลเวินพระบาท
 
4.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย 2ตำบล ในอำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้แก่ ตำบลแก่งเสี้ยน และตำบลบ้านเก่า 
 
5.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย 5ตำบล ใน 5 อำเภอ ได้แก่ 
   - อำเภอเมืองนราธิวาส 1ตำบล ได้แก่ตำบลโคกเคียน 
   - อำเภอตากใบ 1ตำบล ได้แก่ ตำบลเจ๊ะเห 
   - อำเภอยี่งอ 1ตำบล ได้แก่ ตำบลละหาร 
   - อำเภอแว้ง 1ตำบล ได้แก่ ตำบลโล๊ะจูด 
   - อำเภอสุไหงโก-ลก 1ตำบล ได้แก่ ตำบลสุไหงโก-ลกตด้วย  

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635    NPinspection007@gmail.com   042-530-635 , 063 474 4641   042-530-635   แฟนเพจ