มอบใบรับรองคอมพาร์ทเมนท์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา


มอบใบรับรองคอมพาร์ทเมนท์ 

ข่าวประกาศของศูนย์ฯ


 ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 น. ศพช.พังงา ได้มีพิธีมอบใบรับรองคอมพาร์ทเมนต์ ให้กับเกษตรกรที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการนำร่อง


การจัดทำระบบคอมพาร์ทเมนต์ จำนวน 3 ฟาร์ม ได้แก่ ขุมเพชรฟาร์ม อันดามันฟาร์ม และอินเทคฟาร์ม จังหวัดพังงามีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมด 5 ฟาร์ม โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสสำคัญในกุ้งทะเล ได้แก่ ไวรัสโรคตัวแดงดวงขาว (WSSV)  ไวรัสโรคหัวเหลือง (YHV)  ไวรัสโรคทอร่า(CTSV)  และไวรัสโรคไอเอชเอชเอ็น(IHHNV)  และเจ้าหน้าที่ได้เริ่มดำเนินการเก็บตัวอย่างฟาร์มตั้งแต่เดือนเมษายน2551 และและเริ่มตรวจประเมินฟาร์มในเดือนมีนาคม 2554 แล้วเสร็จในปี 2555 รวมระยะเวลาในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 5 ปี

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ...  220    วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยกา...  189  วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ...  176  การเพาะเลี้ยงปลิงทะเล   174  พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา มอบหมายให้นางสาวพัชรี นวลศรีทอง นักวิชากา...  168  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย...  135  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย...  135  การเลี้ยงหอยชักตีนในบ่อดิน   119   วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศ...  115   วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย...  108

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

     164 ม.9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120    phangnga_crdc@yahoo.com   ออฟฟิศ065-0487015, หน่วยตรวจสอบ 065-0487028