วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา และนางสาวพัชรี นวลศรีทอง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและครูฝึกในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี ในกิจกรรมลงนามความร่วมมือ เชิดชูเกียรติ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และนิเทศน์ติดตามการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ภายใต้ “โครงการขยายและยกระดับระบบทวิภาคีสู่มาตรฐาน” ณ โรงแรมเลอ เอราวัณ พังงา ซึ่งมี นายสมศักดิ์ ไชยโสดา ประธานกรรมการอาชีวะศึกษาจังหวัดพังงา เป็นประธานในการจัดกิจกรรม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา


วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา และนางสาวพัชรี นวลศรีทอง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและครูฝึกในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี ในกิจกรรมลงนามความร่วมมือ เชิดชูเกียรติ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และนิเทศน์ติดตามการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ภายใต้ “โครงการขยายและยกระดับระบบทวิภาคีสู่มาตรฐาน” ณ โรงแรมเลอ เอราวัณ พังงา ซึ่งมี นายสมศักดิ์ ไชยโสดา ประธานกรรมการอาชีวะศึกษาจังหวัดพังงา เป็นประธานในการจัดกิจกรรม  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูน...  260   นอังคารที่ 5 กรกฏาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจั...  202  วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิ...  192   วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการ...  183  วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์...  171  วันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิ...  159   วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิ...  152  วันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์ว...  151  วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย...  149  วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิ...  147


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

     164 ม.9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120    phangnga_crdc@yahoo.com   ออฟฟิศ065-0487015, หน่วยตรวจสอบ 065-0487028