วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา และคณะ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดพังงา เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในเขตทะเลชายฝั่งตำบลคลองเคียนและตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ณ บ้านบางจัน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ตามนโยบายกรมประมง โดยมีนางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม โดยศูนย์ฯได้สนับสนุนพันธุ์หอยชักตีน จำนวน 50,000 ตัว

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา


วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา และคณะ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดพังงา เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในเขตทะเลชายฝั่งตำบลคลองเคียนและตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ณ บ้านบางจัน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ตามนโยบายกรมประมง โดยมีนางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม โดยศูนย์ฯได้สนับสนุนพันธุ์หอยชักตีน จำนวน 50,000 ตัว  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ...  205    วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยกา...  186  การเพาะเลี้ยงปลิงทะเล   174  วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ...  172  พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา มอบหมายให้นางสาวพัชรี นวลศรีทอง นักวิชากา...  165  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย...  135  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย...  131  การเลี้ยงหอยชักตีนในบ่อดิน   119   วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศ...  114   วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย...  106

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

     164 ม.9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120    phangnga_crdc@yahoo.com   ออฟฟิศ065-0487015, หน่วยตรวจสอบ 065-0487028