ปฏิบัติงานตามกิจกรรมควบคุมการทำประมง วันที 13-16 สิงหาคม 2563

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาญจนบุรี

ปฏิบัติงานตามกิจกรรมควบคุมการทำประมง วันที 13-16 สิงหาคม 2563  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-08-20  |   ข่าววันที่: 2020-08-16 |  อ่าน: 51 ครั้ง
 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • สถานที่ติดต่อ.. (886)  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ.. (756) โครงสร้างองค์กร.. (746) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (743) ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน.. (730) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563.. (190) เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์แนะแนวทางคัดกรองcovid-19.. (185) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (180) โครงการเสริมสร้างชุมชนประมง อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยหมู่ 6-7 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 14-15 เมษายน 2563.. (180) กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี.. (169) โครงการจิตอาสา Big cleaning day.. (164) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2562.. (158) โครงการเสริมสร้างชุมชนประมง ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยหมู่ 6-7 ตำบลหนองหรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี.. (147) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (144) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (141) “ฤดูน้ำแดง” จังหวัดกาญจนบุรี.. (137) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (135) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (132) ปรับภูมิทัศน์บริเวณป้อมยามและซ่อมแซมป้ายชื่อศูนย์ฯ.. (127) เจ้าหน้าที่ศูนย์ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (122)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาญจนบุรี

     81 หมู่ 3 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250