กิจกรรมเสริมสร้างชุมชนประมง วันที่ 23-24 มิถุนายน 2563

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาญจนบุรี

กิจกรรมเสริมสร้างชุมชนประมง วันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-06-25  |   ข่าววันที่: 2020-06-24 |  อ่าน: 86 ครั้ง
 

   วันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก(กาญจนบุรี)  

โดยนายโอชวิน เรืองฤทธิ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 5 นาย ร่วมกับนายอภิชาติ บุตรดี ผู้ใหญ่บ้านวังยาง

ปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างชุมชนประมง อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยหมู่ 6-7 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ดำเนินการตรวจเช็คกระชังปลาที่ได้ทำการปล่อยอนุบาลปลานิลจำนวน 70,000 ตัว และประสานผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวฤดูน้ำแดงให้กับชาวบ้าน รวมทั้งมอบป้ายไวนิลเรื่องการห้ามทำประมงในฤดูปลาวางไข่เพื่อนำไปใช้ประกอบการประชาสัมพันธ์


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สถานที่ติดต่อ.. (913)  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ.. (781) โครงสร้างองค์กร.. (780) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (774) ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน.. (763) เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์แนะแนวทางคัดกรองcovid-19.. (230) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563.. (221) โครงการเสริมสร้างชุมชนประมง อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยหมู่ 6-7 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 14-15 เมษายน 2563.. (209) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (195) โครงการจิตอาสา Big cleaning day.. (181) กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี.. (180) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2562.. (178) โครงการเสริมสร้างชุมชนประมง ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยหมู่ 6-7 ตำบลหนองหรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี.. (166) “ฤดูน้ำแดง” จังหวัดกาญจนบุรี.. (166) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (163) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (158) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (154) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (150) ปรับภูมิทัศน์บริเวณป้อมยามและซ่อมแซมป้ายชื่อศูนย์ฯ.. (144) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก(กาญจนบุรี).. (136)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาญจนบุรี

     81 หมู่ 3 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250