ปฏิบัติงานตามกิจกรรมควบคุมการทำประมง วันที 3-6 มิถุนายน 2563

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาญจนบุรี

ปฏิบัติงานตามกิจกรรมควบคุมการทำประมง วันที 3-6 มิถุนายน 2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-06-12  |   ข่าววันที่: 2020-06-06 |  อ่าน: 90 ครั้ง
 

วันที 3-6 มิถุนายน 2563 

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก(กาญจนบุรี)

โดยนายโอชวิน เรืองฤทธิ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 4 นาย

ปฏิบัติงานตามกิจกรรมควบคุมการทำประมง อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ

.กาญจนบุรี ผลไม่พบผู้กระทำผิด ได้พูดคุยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ พรก.การประมง พ.ศ.2558และแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงประชาสัมพันธ์เรื่อง

”ฤดูน้ำแดง” แก่ชาวประมงและชาวบ้านในพื้นที่ สภาพอากาศกลางวันร้อนกลางคืนเย็น ปริมาณน้ำลดลง


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • สถานที่ติดต่อ.. (884)  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ.. (752) โครงสร้างองค์กร.. (741) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (733) ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน.. (724) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563.. (187) เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์แนะแนวทางคัดกรองcovid-19.. (183) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (180) โครงการเสริมสร้างชุมชนประมง อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยหมู่ 6-7 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 14-15 เมษายน 2563.. (179) กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี.. (165) โครงการจิตอาสา Big cleaning day.. (164) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2562.. (154) โครงการเสริมสร้างชุมชนประมง ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยหมู่ 6-7 ตำบลหนองหรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี.. (147) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (144) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (137) “ฤดูน้ำแดง” จังหวัดกาญจนบุรี.. (135) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (133) ปรับภูมิทัศน์บริเวณป้อมยามและซ่อมแซมป้ายชื่อศูนย์ฯ.. (127) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (127) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก(กาญจนบุรี).. (121)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาญจนบุรี

     81 หมู่ 3 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250