รับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ.2563

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก (กาญจนบุรี)

รับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ.2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-04-29  |   ข่าววันที่: 2020-04-28 |  อ่าน: 61 ครั้ง
 

   วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก(กาญจนบุรี)

  นำโดยนาย วีระศักดิ์ ก้องรัตนโกศล ผ.อ.ศูนย์ฯ พร้อมนาย สมนึก โหยบคาน หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่และเรือตรวจกระเสียว 13 และนาย กฤษณะ อัครพัฒน์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่และเรือแก่งกระจาน 11

  รับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นาย อลงกรณ์ พลบุตร)พร้อมคณะ เพื่อติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสถานการณ์ภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ได้ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือร้านชัชวาลเกษตร ไปบริเวณลำคลองดำเนินสะดวกและลำคลองสาขา อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรีและคลองหน้าวัดบางน้อย ต.จอมปลวก อ.บางคณที จ.สมุทรสงคราม

 

 

 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • สถานที่ติดต่อ.. (850)  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ.. (711) โครงสร้างองค์กร.. (685) ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน.. (675) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (667) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563.. (157) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (150) กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี.. (137) เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์แนะแนวทางคัดกรองcovid-19.. (137) โครงการเสริมสร้างชุมชนประมง อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยหมู่ 6-7 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 14-15 เมษายน 2563.. (136) โครงการจิตอาสา Big cleaning day.. (135) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2562.. (125) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (115) โครงการเสริมสร้างชุมชนประมง ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยหมู่ 6-7 ตำบลหนองหรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี.. (112) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (105) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (100) “ฤดูน้ำแดง” จังหวัดกาญจนบุรี.. (99) ปรับภูมิทัศน์บริเวณป้อมยามและซ่อมแซมป้ายชื่อศูนย์ฯ.. (98) เจ้าหน้าที่ศูนย์ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (96) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก(กาญจนบุรี).. (91)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก (กาญจนบุรี)

     81 หมู่ 3 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250