เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์แนะแนวทางคัดกรองcovid-19

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์แนะแนวทางคัดกรองcovid-19 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-03-24  |   ข่าววันที่: 2020-03-24 |  อ่าน: 182 ครั้ง
 

วันที่ 23 มีนาคม 2563

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ได้มาประชาสัมพันธ์และแนะนำแนวทางวิธีคัดกรอง covid-19

สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ภายในศูนย์ป้องกันฯ และผู้ที่มาติดต่อราชการ รวมถึงการป้องกันโดยการล้างมือและวิธีใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง

แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก(กาญจนบุรี)


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • สถานที่ติดต่อ.. (883)  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ.. (751) โครงสร้างองค์กร.. (740) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (732) ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน.. (723) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563.. (187) เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์แนะแนวทางคัดกรองcovid-19.. (182) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (180) โครงการเสริมสร้างชุมชนประมง อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยหมู่ 6-7 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 14-15 เมษายน 2563.. (179) กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี.. (165) โครงการจิตอาสา Big cleaning day.. (163) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2562.. (154) โครงการเสริมสร้างชุมชนประมง ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยหมู่ 6-7 ตำบลหนองหรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี.. (146) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (144) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (137) “ฤดูน้ำแดง” จังหวัดกาญจนบุรี.. (135) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (133) ปรับภูมิทัศน์บริเวณป้อมยามและซ่อมแซมป้ายชื่อศูนย์ฯ.. (127) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (127) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก(กาญจนบุรี).. (121)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาญจนบุรี

     81 หมู่ 3 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250