โครงการเสริมสร้างชุมชนประมง ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยหมู่ 6-7 ตำบลหนองหรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาญจนบุรี

โครงการเสริมสร้างชุมชนประมง ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยหมู่ 6-7 ตำบลหนองหรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-03-19  |   ข่าววันที่: 2020-03-19 |  อ่าน: 127 ครั้ง
 

วันที่ 17-18 มีนาคม 2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด

ภาคตะวันตก(กาญจนบุรี) โดย นายโอชวิน เรืองฤทธิ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 6 นายร่วมกับประมงอำเภอหนองปรือและ

นายอภิชาติ บุตรดี ผู้ใหญ่บ้านวังยาง

ปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างชุมชนประมง อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยหมู่ 6-7 ตำบลหนองหรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ดำเนินการสร้างกระชังอนุบาลสัตว์น้ำบริเวณพื้นที่โครงการและปล่อยปลานิลจำนวน 70,000 ตัวลงในกระชัง เพื่ออนุบาลลูกปลาและ

ปล่อยเป็นแหล่งอาหารของชุมชนในลำดับต่อไป

สนับสนุนพันธุ์ปลาโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนท่าทุ่งนา


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • สถานที่ติดต่อ.. (862)  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ.. (725) โครงสร้างองค์กร.. (706) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (693) ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน.. (690) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563.. (174) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (165) เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์แนะแนวทางคัดกรองcovid-19.. (158) โครงการเสริมสร้างชุมชนประมง อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยหมู่ 6-7 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 14-15 เมษายน 2563.. (156) กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี.. (153) โครงการจิตอาสา Big cleaning day.. (145) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2562.. (141) โครงการเสริมสร้างชุมชนประมง ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยหมู่ 6-7 ตำบลหนองหรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี.. (127) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (125) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (121) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (119) ปรับภูมิทัศน์บริเวณป้อมยามและซ่อมแซมป้ายชื่อศูนย์ฯ.. (114) “ฤดูน้ำแดง” จังหวัดกาญจนบุรี.. (114) เจ้าหน้าที่ศูนย์ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (108) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก(กาญจนบุรี).. (106)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาญจนบุรี

     81 หมู่ 3 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250