กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาญจนบุรี

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี 

 เผยเเพร่: 2020-02-18  |   ข่าววันที่: 2020-02-15 |  อ่าน: 153 ครั้ง
 

วันที่ 13 - 15  กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านดงเสลา ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ขอใช้สถานที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด ภาคตะวันตก (กาญจนบุรี) จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 - มัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 จำนวน 147 คน คณะครู จำนวน 15 คน ศูนย์ป้องกันฯ ภาคตะวันตก (กาญจนบุรี) ได้ให้ความรู้ด้านการประมง  โดยนายวิชาญ  เปรมจิตต์ นายขวัญชัย  กาวิระเดช นายชัยศักดิ์  ปลื้มจิตต์ นายสมปอง  สวัสดิ์กสิณ นายเติมศักดิ์  ปองประสบโชค นางสาวสุธิตา  นิ่มเพลา


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • สถานที่ติดต่อ.. (861)  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ.. (723) โครงสร้างองค์กร.. (698) ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน.. (688) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (687) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563.. (173) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (165) เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์แนะแนวทางคัดกรองcovid-19.. (155) โครงการเสริมสร้างชุมชนประมง อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยหมู่ 6-7 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 14-15 เมษายน 2563.. (155) กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี.. (153) โครงการจิตอาสา Big cleaning day.. (143) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2562.. (140) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (125) โครงการเสริมสร้างชุมชนประมง ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยหมู่ 6-7 ตำบลหนองหรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี.. (125) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (118) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (118) ปรับภูมิทัศน์บริเวณป้อมยามและซ่อมแซมป้ายชื่อศูนย์ฯ.. (114) “ฤดูน้ำแดง” จังหวัดกาญจนบุรี.. (112) เจ้าหน้าที่ศูนย์ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (108) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก(กาญจนบุรี).. (105)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาญจนบุรี

     81 หมู่ 3 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250