ประวัติด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี

 ด่านตรวจประมงชลบุรี

ประวัติด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี 

เมนูหลัก(ด้านขวา)

 เผยเเพร่: 2017-01-16  |   ข่าววันที่: 2017-01-16 |  อ่าน: 1,359 ครั้ง
 

     รัฐบาลมีนโยบายเน้นความปลอดภัยของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ต้องมีมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยกำหนดให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยต้องเป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งประเทศไทยจะต้องมีระบบการควบคุมมาตรฐาน และการกักกันพืชและสัตว์ที่เท่าเทียมกับต่างประเทศ ดังนั้น กรมประมงจึงได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญใน การควบคุมตรวจสอบการผลิตสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้ได้มาตรฐานถูกสุขอนามัย มีมาตรการควบคุมการนำเข้า ส่งออกปัจจัยการผลิต สารเคมี และวัตถุดิบประมง ที่ดำเนินการ ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำ
     ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานราชการสังกัดส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ สำนักบริหารจัดการด้านการประมง จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมประมงที่ 563/2546 เรื่องการจัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำเพิ่มเติมเป็นการภายในและให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2546
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ที่อาคารท่าเรือแหลมฉบัง (อาคารศูนย์ป้องกันและปราบปรามของศุลกากรภาคตะวันออก) ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 0 3840 9348 และโทรศัพท์ 0 3840 9356
e-mail: fti_chonbury@hotmail.com

   ปัจจุบันด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่อาคารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี ภายในเขตการท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 0 3840 9348 และโทรศัพท์ 0 3840 9356
e-mail: fti_chonbury@hotmail.com


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี.. (1,359)  ประกาศกรมประมง เรื่อง งดออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ(เพิ่มเติม).. (1,008) สามารถดาวส์โหลดงานวิจัยเรื่อง ชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี ปีพ.ศ. 2553-2557 ที่หัวข้องานวิจัยด้านล่าง.. (929) ปลาหมึกกล้วยทั้งตัวแช่แข็ง สินค้านำเข้าจากประเทศจีน.. (871) นางสาวอรนุช ดีช่วย หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรีให้การต้อนรับ นายนิวัฒน์ สุขศรี ผอ.ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร  ท่าเรือแหลมฉบังและคณะ.. (835) ตรวจสอบปูดาว ปูม้า หอยหวานจากประเทศปากีสถาน 17 ต.ค. 2560.. (731) ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์เนื้อหอยลายต้มแช่แข็งนำเข้าจากประเทศจีน .. (726) แจ้งให้ผู้ใช้งานระบบ FSW ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวในระบบ FSW.. (701) การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้าทางเรือประจำวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561.. (696) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี ตรวจสอบกุ้งแดงจากประเทศอาเจนติน่า ท่าเรือแหลมฉบัง.. (664) ย้ายที่ทำการไปยังอาคารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรีหลังใหม่.. (635) แบบคำขอแจ้งการส่งออกอาหารสัตว์ (สอ.1).. (602) ตรวจสอบปลาซาบะจากประเทศนอร์เวย์.. (583) สินค้าปลาทูลังทั้งตัวแช่แข็งนำเข้าจากประเทศปากีสถาน .. (576) ประกาศด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี.. (556) ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะส่งสินค้าสัตว์น้ำไปยังประเทศมาเลเซีย .. (540) แจ้งดาวน์โหลดเอกสาร.. (537) ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าปลาทูลังทั้งตัวแช่แข็งนำเข้าจากประเทศอินเดีย.. (526) ตรวจสินค้าปลาทูลังจากประเทศปากีสถาน.. (506) ตรวจตู้คอนเทนเนอร์ปูหิมะ จากประเทศจีน .. (488)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงชลบุรี

     ด่านตรวจประมงชลบุรี อาคารการท่าเรือแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230