ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure : PSM) ระยะที่ 2

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure : PSM) ระยะที่ 2 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-08-23  |   ข่าววันที่: 2018-08-09 |  อ่าน: 114 ครั้ง
 

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure : PSM) ระยะที่ 2

>>หลักสูตร ระบบ FSW/PSE สำหรับ ผู้ประกอบการ

>>เหมาะสำหรับ
1. ผู้ประกอบการนำเข้าวัตถุดิบสัตว์น้ำที่ใช้ในการการแปรรูปเพื่อการส่งออก
2. ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก และขายในประเทศ

ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2561 
ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ชั้น 4 ห้อง 406

ดูรายละเอียดการอบรม ได้ที่ https://goo.gl/QZTH3V
ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม ได้ที่ https://goo.gl/dx9DLh

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 
โทร. 02-5791878
Website: https://www4.fisheries.go.th/…/…/site/importandexportcontrol

หมายเหตุ 
1. สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 หรือจนกว่าจะมีผู้ลงทะเบียนครบจำนวน 100 ท่าน 
2. ขอความร่วมมือผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมไม่เกิน 2 ท่านต่อหน่วยงาน
3.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมได้ที่ เว็บไซต์กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต หลังเวลา 00.00 น. ของวันที่ลงทะเบียน

  Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี.. (1,189)  ประกาศกรมประมง เรื่อง งดออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ(เพิ่มเติม).. (915) สามารถดาวส์โหลดงานวิจัยเรื่อง ชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี ปีพ.ศ. 2553-2557 ที่หัวข้องานวิจัยด้านล่าง.. (817) ปลาหมึกกล้วยทั้งตัวแช่แข็ง สินค้านำเข้าจากประเทศจีน.. (776) นางสาวอรนุช ดีช่วย หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรีให้การต้อนรับ นายนิวัฒน์ สุขศรี ผอ.ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร  ท่าเรือแหลมฉบังและคณะ.. (720) ตรวจสอบปูดาว ปูม้า หอยหวานจากประเทศปากีสถาน 17 ต.ค. 2560.. (645) การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้าทางเรือประจำวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561.. (640) ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์เนื้อหอยลายต้มแช่แข็งนำเข้าจากประเทศจีน .. (631) แจ้งให้ผู้ใช้งานระบบ FSW ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวในระบบ FSW.. (631) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี ตรวจสอบกุ้งแดงจากประเทศอาเจนติน่า ท่าเรือแหลมฉบัง.. (591) ย้ายที่ทำการไปยังอาคารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรีหลังใหม่.. (554) แบบคำขอแจ้งการส่งออกอาหารสัตว์ (สอ.1).. (520) สินค้าปลาทูลังทั้งตัวแช่แข็งนำเข้าจากประเทศปากีสถาน .. (519) ตรวจสอบปลาซาบะจากประเทศนอร์เวย์.. (508) ประกาศด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี.. (492) แจ้งดาวน์โหลดเอกสาร.. (487) ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าปลาทูลังทั้งตัวแช่แข็งนำเข้าจากประเทศอินเดีย.. (470) ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะส่งสินค้าสัตว์น้ำไปยังประเทศมาเลเซีย .. (451) ตรวจสินค้าปลาทูลังจากประเทศปากีสถาน.. (431) ตรวจตู้คอนเทนเนอร์ปูหิมะ จากประเทศจีน .. (426)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี

     ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี อาคารการท่าเรือแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230