ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แจ้งปิดบริการระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window ; FSW) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure; PSM) และระบบ Combating IUU Fishing (CIUU)

 ด่านตรวจประมงชลบุรี

ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แจ้งปิดบริการระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window ; FSW) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure; PSM) และระบบ Combating IUU Fishing (CIUU) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-06-12  |   ข่าววันที่: 2018-06-15 |  อ่าน: 202 ครั้ง
 

          ด้วยกรมประมงจะดำเนินการเปิดใช้งานระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE)  และระบบรับข้อมูลการแจ้งเรือออกจากท่า (Port Clearance) จากกรมเจ้าท่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้งานระบบดังกล่าว กองควบคุมการการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตขอแจ้งการดำเนินการปิดระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single  Window ; FSW) ระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure; PSM) และระบบ Combating IUU Fishing (CIUU) เพื่อติดตั้งระบบงานแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00-18.00 น. ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ระบบ Fisheries Single Window (FSW)
ระบบ Port State Measure (PSM) และระบบ Combating IUU Fishing (CIUU) ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๖ ชั่วโมง ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการดำเนินการยื่นคำขอใบอนุญาต และพิมพ์ใบอนุญาตออกจากระบบไว้ล่วงหน้า หากต้องขอใบอนุญาตในช่วงเวลาดังกล่าวให้ติดต่อขอใบอนุญาตระบบเอกสาร (Manual) ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำที่จะดำเนินการนำเข้า ส่งออก หรือ นำผ่าน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี.. (1,221)  ประกาศกรมประมง เรื่อง งดออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ(เพิ่มเติม).. (935) สามารถดาวส์โหลดงานวิจัยเรื่อง ชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี ปีพ.ศ. 2553-2557 ที่หัวข้องานวิจัยด้านล่าง.. (846) ปลาหมึกกล้วยทั้งตัวแช่แข็ง สินค้านำเข้าจากประเทศจีน.. (791) นางสาวอรนุช ดีช่วย หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรีให้การต้อนรับ นายนิวัฒน์ สุขศรี ผอ.ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร  ท่าเรือแหลมฉบังและคณะ.. (737) ตรวจสอบปูดาว ปูม้า หอยหวานจากประเทศปากีสถาน 17 ต.ค. 2560.. (662) ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์เนื้อหอยลายต้มแช่แข็งนำเข้าจากประเทศจีน .. (651) การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้าทางเรือประจำวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561.. (650) แจ้งให้ผู้ใช้งานระบบ FSW ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวในระบบ FSW.. (644) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี ตรวจสอบกุ้งแดงจากประเทศอาเจนติน่า ท่าเรือแหลมฉบัง.. (608) ย้ายที่ทำการไปยังอาคารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรีหลังใหม่.. (570) แบบคำขอแจ้งการส่งออกอาหารสัตว์ (สอ.1).. (530) สินค้าปลาทูลังทั้งตัวแช่แข็งนำเข้าจากประเทศปากีสถาน .. (528) ตรวจสอบปลาซาบะจากประเทศนอร์เวย์.. (517) ประกาศด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี.. (505) แจ้งดาวน์โหลดเอกสาร.. (497) ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าปลาทูลังทั้งตัวแช่แข็งนำเข้าจากประเทศอินเดีย.. (481) ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะส่งสินค้าสัตว์น้ำไปยังประเทศมาเลเซีย .. (470) ตรวจสินค้าปลาทูลังจากประเทศปากีสถาน.. (444) ตรวจตู้คอนเทนเนอร์ปูหิมะ จากประเทศจีน .. (435)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจประมงชลบุรี

     ด่านตรวจประมงชลบุรี อาคารการท่าเรือแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230