แนวทางปฏิบัติในการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ

 ด่านตรวจประมงชลบุรี

แนวทางปฏิบัติในการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-06  |   ข่าววันที่: 2018-03-06 |  อ่าน: 364 ครั้ง
 

เรียน  ผู้ประกอบการ

     กรมประมงจะดำเนินการเปิดให้บริการออกใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF4) ผ่านระบบ FSW ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ผู้ประกอบการแจ้งความประสงค์ขอเพิ่มเอกสาร DOF4 โดยยื่นเอกสารแบบคำขอหมายเลข 7 กับด่านตรวจสัตว์น้ำที่ได้ลงทะเบียนไว้ครั้งแรก

2. DOF4 ไม่ได้เป็นระบบ Auto permit ดังนั้นจึงต้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับคำขอและพิจารณาเอกสารประกอบก่อนการอนุมัติ

3. ผู้ประกอบการต้องนำเลขที่ DOF4 กรอกในช่อง "เลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit number)" แทนใบอนุญาต ร.9 โดยให้ระบุเลขที่ใบอนุญาต ร.9 ใน "ช่อง Remark"

4. กรณีใบอนุญาต ร.9 อนุมัติก่อนวันที่ 6 มีนาคม 2561 และ DOF4 เป็น Manual ผู้ประกอบการยังสามารถนำเลขใบอนุญาต ร.9 ระบุ ในช่อง "เลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit number)" และระบุเลขที่ DOF4 ในช่อง Remark เช่นเดิม

5. ใบอนุญาต ร.9 ที่อนุมัติตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป จะไม่สามารถนำไปกรอกในช่อง "เลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit number)" เพื่อทำใบขนสินค้าได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี.. (1,323)  ประกาศกรมประมง เรื่อง งดออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ(เพิ่มเติม).. (985) สามารถดาวส์โหลดงานวิจัยเรื่อง ชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี ปีพ.ศ. 2553-2557 ที่หัวข้องานวิจัยด้านล่าง.. (909) ปลาหมึกกล้วยทั้งตัวแช่แข็ง สินค้านำเข้าจากประเทศจีน.. (849) นางสาวอรนุช ดีช่วย หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรีให้การต้อนรับ นายนิวัฒน์ สุขศรี ผอ.ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร  ท่าเรือแหลมฉบังและคณะ.. (814) ตรวจสอบปูดาว ปูม้า หอยหวานจากประเทศปากีสถาน 17 ต.ค. 2560.. (710) ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์เนื้อหอยลายต้มแช่แข็งนำเข้าจากประเทศจีน .. (709) การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้าทางเรือประจำวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561.. (683) แจ้งให้ผู้ใช้งานระบบ FSW ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวในระบบ FSW.. (681) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี ตรวจสอบกุ้งแดงจากประเทศอาเจนติน่า ท่าเรือแหลมฉบัง.. (643) ย้ายที่ทำการไปยังอาคารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรีหลังใหม่.. (614) แบบคำขอแจ้งการส่งออกอาหารสัตว์ (สอ.1).. (578) ตรวจสอบปลาซาบะจากประเทศนอร์เวย์.. (562) สินค้าปลาทูลังทั้งตัวแช่แข็งนำเข้าจากประเทศปากีสถาน .. (560) ประกาศด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี.. (538) แจ้งดาวน์โหลดเอกสาร.. (523) ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะส่งสินค้าสัตว์น้ำไปยังประเทศมาเลเซีย .. (520) ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าปลาทูลังทั้งตัวแช่แข็งนำเข้าจากประเทศอินเดีย.. (512) ตรวจสินค้าปลาทูลังจากประเทศปากีสถาน.. (487) ตรวจตู้คอนเทนเนอร์ปูหิมะ จากประเทศจีน .. (477)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงชลบุรี

     ด่านตรวจประมงชลบุรี อาคารการท่าเรือแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230