วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ ดำเนินการทำลายสัตว์น้ำชนิดกุ้งขาวนำเข้า

 สำนักงานตรวจประมงท่าอากาศยานหาดใหญ

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ ดำเนินการทำลายสัตว์น้ำชนิดกุ้งขาวนำเข้า 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-08-05  |   ข่าววันที่: 2020-08-04 |  อ่าน: 166 ครั้ง
 

ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา)

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่   ดำเนินการทำลายสัตว์น้ำชนิดกุ้งขาวนำเข้า จำนวน 4,000 ตัว ซึ่งตรวจพบเชื้อแบคทีเรีย เอเอ็ชพีเอ็นดี (AHPND(Acutre hepatopancreatic necrosis disease)) ที่อยู่ระหว่างกักกัน ณ สถานกักกันสัตว์น้ำ บริษัท ท็อปเจน อควาคัลเจอร์ 54/5 หมู่ที่ 3 ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัด สงขลา ตามบันทึกกักกัน โดยวิธีการต้ม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ดร.ถาวร ทันใจ ผู้อำนวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเว็ปไซร์สำเร็จรูปแก่หน่วยงานด่านฯ.. (900)  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานใหญ่ ได้เข้าร่วมตรวจบูรณาการ 3 กรม.. (848) ประวัติหน่วยงาน.. (538) ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ตรวจเยี่ยมสถานกักกัน.. (535) ciuu.. (449) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานใหญ่ ได้เข้าร่วมตรวจบูรณาการ 3 กรม.. (444) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากศยานหาดใหญ่ ทำการตรวจสอบลูกกุ้งกุลาดำมีชีวิตนำเข้า.. (384) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ ดำเนินการตรวจสอบกุ้งขาวมีชีวิต ที่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ของบริษัท ลีดเดอร์ฟาร์ม .. (374) รายงานประจำปี 2560 (รอบที่ 1) ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560.. (374) แบบฟอร์มวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 วิธีเจาะจง ตาม พรบ มาตรา 56 (วงเงินไม่เกิน 500,000).. (363) แบนเนอร์.. (340) แบบฟอร์มการขออนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง.. (320) แบบฟอร์มการขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.. (317) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานใหญ่ ได้เข้าร่วมตรวจบูรณาการ 3 กร.. (304) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ ดำเนินการตรวจสอบกุ้งขาวมีชีวิต ที่นำเข้ามาจากประเทศสิงค์โปร์ของ บริษัท หย่งเฉินแอควาคัลเจอร์ จำกัด .. (303) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ ดำเนินการตรวจสอบกุ้งขาวมีชีวิต ที่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา .. (302) ตรวจสอบลูกกุ้งขาวมีชีวิตที่นำเข้ามาจากประเทศเม็กซิโก.. (291) แรกเข้า.. (280) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ ดำเนินการตรวจสอบกุ้งขาวมีชีวิต ที่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ของบริษัท ลีดเดอร์ฟาร์ม พบว่ามีกุ้ง.. (245) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานใหญ่ ได้เข้าร่วมตรวจบูรณาการ 3 กรม.. (244)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานตรวจประมงท่าอากาศยานหาดใหญ

     ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานหาดใหญ่ ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต.คลองหลา อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา