บุคลากรด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่
นายธนดล จันทขวัญ

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่
(ชำนาญการ)
    


นายอาหลี แกสมาน

นักวิชาการประมง

พนักงานราชการ

    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่

 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต.คลองหลา อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา