ประวัติหน่วยงาน

 สำนักงานตรวจประมงท่าอากาศยานหาดใหญ

ประวัติหน่วยงาน 

ประวัติหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-01-16  |   ข่าววันที่: 2017-01-16 |  อ่าน: 535 ครั้ง
 

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลาเดิมชื่อด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็น 1 ใน 5 แห่งของด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานนานาชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษศจิกายน 2535 ต่อมากรมประมงปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในสำนักบริหารจัดการด้านการประมงใหม่และยกฐานะด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2547  ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อเป็นด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศายานหาดใหญ่ โดยดูแลเฉพาะพื้นที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่เพียงแห่งเดียว

รายนามผู้บริหารด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่

  

 

27 พ.ย.2535 - 15 ก.พ.2542

16 ก.พ.2542 - 7 ม.ค.2548

ม.ค.2545 - 25 ก.พ.2546

26 ม.ค.2546 - 17 ม.ค.2553

18 ม.ค.2553 - 31 พ.ค. 2554

13 มิ.ย.2554 - 17 มี.ค 2556

18 มี.ค 2556 - 1 พ.ค 2559

02 พ.ค. 2559 - 17 พ.ย 2559

18 พ.ย 2559 - ปัจจุบัน

 

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสงขลา

นายสุพักตร์ จิรวงศ์สวัสดิ์

นายธีรศักดื์ วงศ์วชิรา

นายเรวัตร คงประดิษฐ์

นายธรรศกร วงศ์วชิรา

นายสุชาติ พรหมสมบัติ

นายเรวัตร คงประดิษฐ์

นายสุชาติ พรหมสมบัติ

นายธนดล จันทขวัญ


  •  Hit 20 อันดับ
  • เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ดร.ถาวร ทันใจ ผู้อำนวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเว็ปไซร์สำเร็จรูปแก่หน่วยงานด่านฯ.. (890)  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานใหญ่ ได้เข้าร่วมตรวจบูรณาการ 3 กรม.. (846) ประวัติหน่วยงาน.. (535) ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ตรวจเยี่ยมสถานกักกัน.. (533) ciuu.. (446) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานใหญ่ ได้เข้าร่วมตรวจบูรณาการ 3 กรม.. (442) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากศยานหาดใหญ่ ทำการตรวจสอบลูกกุ้งกุลาดำมีชีวิตนำเข้า.. (383) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ ดำเนินการตรวจสอบกุ้งขาวมีชีวิต ที่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ของบริษัท ลีดเดอร์ฟาร์ม .. (372) รายงานประจำปี 2560 (รอบที่ 1) ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560.. (365) แบบฟอร์มวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 วิธีเจาะจง ตาม พรบ มาตรา 56 (วงเงินไม่เกิน 500,000).. (361) แบนเนอร์.. (339) แบบฟอร์มการขออนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง.. (318) แบบฟอร์มการขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.. (316) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานใหญ่ ได้เข้าร่วมตรวจบูรณาการ 3 กร.. (302) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ ดำเนินการตรวจสอบกุ้งขาวมีชีวิต ที่นำเข้ามาจากประเทศสิงค์โปร์ของ บริษัท หย่งเฉินแอควาคัลเจอร์ จำกัด .. (300) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ ดำเนินการตรวจสอบกุ้งขาวมีชีวิต ที่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา .. (300) ตรวจสอบลูกกุ้งขาวมีชีวิตที่นำเข้ามาจากประเทศเม็กซิโก.. (290) แรกเข้า.. (278) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ ดำเนินการตรวจสอบกุ้งขาวมีชีวิต ที่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ของบริษัท ลีดเดอร์ฟาร์ม พบว่ามีกุ้ง.. (244) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานใหญ่ ได้เข้าร่วมตรวจบูรณาการ 3 กรม.. (243)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานตรวจประมงท่าอากาศยานหาดใหญ

     ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานหาดใหญ่ ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต.คลองหลา อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา