วันที่ 16 มกราคม 2560 ฝึกอบรม การทำเว็บไซด์ ของด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ณ ห้องฝึกอบรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสาร

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง


วันที่ 16 มกราคม 2560 ฝึกอบรม การทำเว็บไซด์ ของด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ณ ห้องฝึกอบรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสาร 

ข่าวกิจกรรม




สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง

 228/1 อาคารคลังสินค้า 1 ชั้น 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 และมีเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1    fio_donmueang@hotmail.co.th   0 2535 1474   แฟนเพจ