ประวัติหน่วยงาน

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง


ประวัติหน่วยงาน 

เมนูหลัก (ด้านขวา)


HOT ประวัติหน่วยงาน..คลิก

ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง เปิดทำการเมื่อปีงบประมาณ 2555 โดยกรมประมงมีคำสั่งจัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้สนามบินท่าอากาศยานดอนเมืองเปิดให้บริการในฐานะสนามบินนานาชาติแห่งที่สอง เพื่อลดความแออัดของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดทำการ 24 ชั่วโมง 7 วัน

สำนักงานหลักตั้งอยู่ ห้อง 228/1 อาคารคลังสินค้า 1 ชั้น 2 และมีเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 อาคารระหว่างประเทศ (อาคาร 1)

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง

รายละเอียด 228/1 อาคารคลังสินค้า 1 ชั้น 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 และมีเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1  email  fio_donmueang@hotmail.co.th  โทรศัพท์ 0 2535 1474  แฟนเพจ แฟนเพจ
CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6