เรื่องชี้แจงและกำหนดองค์ความรู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน(ตัวชี้วัดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2)

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง


เรื่องชี้แจงและกำหนดองค์ความรู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน(ตัวชี้วัดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2) เรื่องชี้แจงและกำหนดองค์ความรู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน(ตัวชี้วัดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2)..คลิก

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. หัวหน้าด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกับศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจรประมงเขต3 (กรุงเทพมหานคร) เรื่องชี้แจงและกำหนดองค์ความรู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน(ตัวชี้วัดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2) ผ่านระบบออนไลน์ทาง video conference ผ่านระบบ google meet

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง

รายละเอียด 228/1 อาคารคลังสินค้า 1 ชั้น 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 และมีเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1  email  fio_donmueang@hotmail.co.th  โทรศัพท์ 0 2535 1474  แฟนเพจ แฟนเพจ
CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6