เรื่องชี้แจงและกำหนดองค์ความรู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน(ตัวชี้วัดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2)

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง


เรื่องชี้แจงและกำหนดองค์ความรู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน(ตัวชี้วัดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2) วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. หัวหน้าด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกับศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจรประมงเขต3 (กรุงเทพมหานคร) เรื่องชี้แจงและกำหนดองค์ความรู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน(ตัวชี้วัดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2) ผ่านระบบออนไลน์ทาง video conference ผ่านระบบ google meet

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง

     228/1 อาคารคลังสินค้า 1 ชั้น 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 และมีเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1    fio_donmueang@hotmail.co.th   0 2535 1474   แฟนเพจ