ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง


ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.50 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทฟองน้ำตากแห้ง จำนวน 3,280 ชิ้น นำเข้าจากประเทศกรีซ    ทางไปรษณีย์ ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้า ฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.50 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทฟองน้ำตากแห้ง จำนวน 3,280 ชิ้น นำเข้าจากประเทศกรีซ    ทางไปรษณีย์ ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้า ฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง

     228/1 อาคารคลังสินค้า 1 ชั้น 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 และมีเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1    fio_donmueang@hotmail.co.th   0 2535 1474   แฟนเพจ