ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง


ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 11.00 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทกระเป๋าสตางค์หนังจระเข้น้ำจืด และพวงกุญแจหนังจระเข้น้ำจืด จำนวน 186 ชิ้น ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ทางไปรษณีย์ (ศูนย์แจ้งวัฒนะ) ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาต  (สป.5 สิ่งประดิษฐ์สำเร็จรูป) จึงตรวจปล่อยและอนุญาตให้ส่งออกต่อไป

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง

 228/1 อาคารคลังสินค้า 1 ชั้น 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 และมีเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1    fio_donmueang@hotmail.co.th   0 2535 1474   แฟนเพจ