การศึกษาและดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


การศึกษาและดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร) วันที่ 26 มกราคม 2564 คุณพวงผกา สุวรรณรักษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ามาศึกษาและดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร) ในกระบวนการตรวจเรือและควบคุมการขนถ่ายตามมาตรการรับเจ้าของท่า (PSM) ณ ท่าเทียบเรือ บ.ธนาพรชัย จำกัด (ท่า 23) ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com    psmfishtrade@gmail.com    02-6718794   แฟนเพจ