ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า: SEIN QUEEN

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า: SEIN QUEEN 

ข่าวกิจกรรม


HOT ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า: SEIN QUEEN..คลิก

วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๒ (กรุงเทพฯ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (ภูเก็ต) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำภูเก็ต เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ เจ้าหน้าที่กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ และทำการขึ้นตรวจเรือขนถ่ายสินค้าประเภทสินค้าเทกอง (BULK) โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน CATAPULT มาให้คำแนะนำเทคนิคและวิธีการตรวจเอกสารในการขึ้นตรวจเรือ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) และพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) ณ ท่าเทียบเรือเอกชนหมายเลข 7C (บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด) ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ชื่อเรือ SEIN OCEAN ธงเรือ เกาหลีใต้ แจ้งนำเข้าเพื่อขนถ่ายปลาทูน่าจำนวน ๕,๗๓๒,๐๐๐ กิโลกรัม ผลการตรวจเรือ ถูกต้องตามระเบียบ จึงอนุญาตให้ทำการขนถ่ายได้

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

    รายละเอียด ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com  email  psmfishtrade@gmail.com  โทรศัพท์  02-6718794  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6