ตรวจสอบสินค้านำเข้า (ประเภทตู้คอนเทนเนอร์) ณ ท่าเทียบเรือเอกชน

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

ตรวจสอบสินค้านำเข้า (ประเภทตู้คอนเทนเนอร์) ณ ท่าเทียบเรือเอกชน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-02-20  |   ข่าววันที่: 2017-02-20 |  อ่าน: 1,037 ครั้ง
 

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๒ (กรุงเทพ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ทำการเปิดตรวจสินค้านำเข้า (ประเภทตู้คอนเทนเนอร์) 
ณ ท่าเรือเอกชนซีอาร์ซี (บ.บางกอกฯ)(สทก.) ขนส่งโดยเรือ SCHLIEMI RICKMERS/006E นำเข้าเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ประเภทสินค้า ปูม้าต้มแช่แข็ง ประเทศต้นกำเนิด บาห์เรน จำนวน 1,689 กล่อง คิดเป็นน้ำหนัก 6,756 กิโลกรัม พบว่าสินค้าดังกล่าวถูกต้องตามที่เอกสารสำแดง จึงทำการอนุมัติตรวจปล่อย และ ออกใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (ร.7) ได้


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (4,713)  หน่วยงานในสังกัด.. (2,305) แจ้งให้ผู้ใช้งานระบบ FSW ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวในระบบ FSW.. (1,120) คู่มือองค์ความรู้ : แนวทางการตรวจเรือประมงต่างประเทศ (ประเภทเรือขนถ่ายสินค้า: Carrier Vessel) และการควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ.. (1,072) ตรวจสอบสินค้านำเข้า (ประเภทตู้คอนเทนเนอร์) ณ ท่าเทียบเรือเอกชน.. (1,037) ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า: KENTA MARU.. (804) ภาพการประชุมผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก และตัวแทนออกของ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง + ไฟล์นำเสนอ.. (799) ตรวจสอบสินค้านำเข้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ ณ สถานประกอบการ.. (762) รายงานวิเคราะห์เส้นทางสัตว์น้ำ.. (632) ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า: SHIN HO SHUN NO.102.. (632) ตรวจเรือประมงต่างประเทศนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า(PSM).. (627) ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า: SEIN GRACE .. (618) การกรอกข้อมูลการทำการประมงในใบขออนุญาตนำเข้า.. (600) ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า: SEIN VENUS.. (576) ตรวจสอบสินค้านำเข้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ .. (567) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 256.. (563) ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า: VIVA 106.. (545) ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำนำเข้าจากเรือประมงต่างประเทศ ตามกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ.. (527) ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า: VIVA 106.. (494) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แจ้งให้ตัวแทนสายเรือ ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน ระบบการออก.. (492)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 งานนำเข้า โทร 02-671-8794 , 098-984-9701  e-mail : psmfishtrade@hotmail.com งานส่งออก โทร 061-614-2357 e-mail: psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ โทร 092-225-8272 e-mail: portbangkok@gmail.com