ตรวจสอบสินค้านำเข้า (ประเภทตู้คอนเทนเนอร์) ณ ท่าเทียบเรือเอกชน

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


ตรวจสอบสินค้านำเข้า (ประเภทตู้คอนเทนเนอร์) ณ ท่าเทียบเรือเอกชน 

ข่าวกิจกรรม


วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๒ (กรุงเทพ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ทำการเปิดตรวจสินค้านำเข้า (ประเภทตู้คอนเทนเนอร์) 
ณ ท่าเรือเอกชนซีอาร์ซี (บ.บางกอกฯ)(สทก.) ขนส่งโดยเรือ SCHLIEMI RICKMERS/006E นำเข้าเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ประเภทสินค้า ปูม้าต้มแช่แข็ง ประเทศต้นกำเนิด บาห์เรน จำนวน 1,689 กล่อง คิดเป็นน้ำหนัก 6,756 กิโลกรัม พบว่าสินค้าดังกล่าวถูกต้องตามที่เอกสารสำแดง จึงทำการอนุมัติตรวจปล่อย และ ออกใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (ร.7) ได้

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com    psmfishtrade@gmail.com    02-6718794   แฟนเพจ