การประชุมร่วมระหว่างกรมศุลกากร กรมประมง และสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


การประชุมร่วมระหว่างกรมศุลกากร กรมประมง และสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

ข่าวกิจกรรม


การประชุมร่วมระหว่างกรมศุลกากร กรมประมง และสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑..คลิก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๒ (กรุงเทพมหานคร) เข้าร่วมการประชุมระหว่างกรมศุลกากร กรมประมง และสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ณ ห้องประชุมศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เพื่อพิจารณากระบวนการนำเข้าและปัญหาการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ (ทูน่า) ในรูปแบบที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ของผู้ประกอบการ พิจารณาการใช้ระบบการควบคุมปริมาณและน้ำหนักคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละห้า และพิจารณาเรื่องการนำเข้าโดยครอบคลุมชนิดสปีชีส์ ที่คาดว่าจะมีจริงในการส่งมอบสินค้านั้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

    รายละเอียด ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com  email  psmfishtrade@gmail.com  โทรศัพท์  02-6718794  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6