การประชุมร่วมระหว่างกรมศุลกากร กรมประมง และสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


การประชุมร่วมระหว่างกรมศุลกากร กรมประมง และสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

ข่าวกิจกรรม


วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๒ (กรุงเทพมหานคร) เข้าร่วมการประชุมระหว่างกรมศุลกากร กรมประมง และสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ณ ห้องประชุมศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เพื่อพิจารณากระบวนการนำเข้าและปัญหาการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ (ทูน่า) ในรูปแบบที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ของผู้ประกอบการ พิจารณาการใช้ระบบการควบคุมปริมาณและน้ำหนักคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละห้า และพิจารณาเรื่องการนำเข้าโดยครอบคลุมชนิดสปีชีส์ ที่คาดว่าจะมีจริงในการส่งมอบสินค้านั้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com    psmfishtrade@gmail.com    02-6718794   แฟนเพจ