ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (ข้อเขียน)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (ข้อเขียน) 

BANNER

 เผยเเพร่: 2019-12-02  |   ข่าววันที่: 2019-12-18 |  อ่าน: 890 ครั้ง
 

               ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง ในวันที่ 5 มกราคม 2562เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อาคารสามัญสัมพันธ์ (อาคารเรียน 1)  ห้อง 112,113,114 ชั้น 1 และ ห้อง 123,124 ชั้น 2 ในการนี้ศูนย์ด่านฯเขต 3 (สงขลา) ขอแจ้งให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับตามประกาศฯโดยเคร่งครัด ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (1,601)  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (1,432) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ได้จัดประชุมการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ เขต 3 (สงขลา) กับผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของ และตัวแทนส.. (1,244) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (1,139) ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงาน.. (1,088) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือ JONATHAN ACE ซึ่งเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (1,086) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (1,072) ภารกิจหน่วยงาน.. (1,072) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (1,059) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือ KATAH ซึ่งเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ .. (1,033)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

     สำนักงานศูนย์ฯ 10 หมู่ 8 ถ.ติณสูลานนท์  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100 จุดตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า (ท่าเรือน้ำลึกสงขลา) เลขที่ 25/5 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280