ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-01-22  |   ข่าววันที่: 2021-01-22 |  อ่าน: 174 ครั้ง
 

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ นางสาวนงนุช สุวรรณเพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางสาวปิยะพร วงษ์เนตร์ พนักงานผู้ช่วยประมง  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ " โคก หนอง นา โมเดล" โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ หนึ่งชุมชน หนึ่งนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนถิ่นไทยงาม เพื่อความกินดี อยู่ดี มีงานทำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยในหนองนาโมเดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งจัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (6,463)  ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,729) ประวัติหน่วยงาน.. (1,204) ตัวชี้วัดรายบุคคล.. (905) ศุนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด.. (849) ภารกิจของหน่วยงาน.. (825) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปี 2564 สำหรับ เกษตรกรรุ่นใหม่.. (790) เข้าตรวจฟาร์มเกษตรกร ตามคำขอของเกษตรกรในโครงการ food safety เพื่อขอการรับรอง GAP ปลานิล กุ้งก้ามกราม และปลาดุก ณ อ.เกษตรวิสัย และเข้าตรวจประเมินฟาร์ม.. (758) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร.. (729) เข้าประเมินศักยภาพแหล่งน้ำเบื้องต้น ในการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา .. (696)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

     ม.4 ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170