ติดตามและทำแผนการจัดการแหล่งน้ำเพื่อให้มีผลผลิตและมูลค่าจากการดำเนินงานที่ผ่านมา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

ติดตามและทำแผนการจัดการแหล่งน้ำเพื่อให้มีผลผลิตและมูลค่าจากการดำเนินงานที่ผ่านมา 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-01-20  |   ข่าววันที่: 2021-01-19 |  อ่าน: 140 ครั้ง
 

๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ นางสาวนงนุช  สุวรรณเพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายอติราช ไชยคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มบริการเจ้าหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด และประมงอำเภอพนมไพร ติดตามและทำแผนการจัดการแหล่งน้ำเพื่อให้มีผลผลิตและมูลค่าจากการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมีมติมีแผนที่ดำเนินการต้องมีผลจับและผลผลิตแหล่งน้ำหนองทัพไทย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำในโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ณ ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (6,536)  ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,752) ประวัติหน่วยงาน.. (1,209) ตัวชี้วัดรายบุคคล.. (911) ศุนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด.. (853) ภารกิจของหน่วยงาน.. (831) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปี 2564 สำหรับ เกษตรกรรุ่นใหม่.. (818) เข้าตรวจฟาร์มเกษตรกร ตามคำขอของเกษตรกรในโครงการ food safety เพื่อขอการรับรอง GAP ปลานิล กุ้งก้ามกราม และปลาดุก ณ อ.เกษตรวิสัย และเข้าตรวจประเมินฟาร์ม.. (781) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร.. (735) เข้าประเมินศักยภาพแหล่งน้ำเบื้องต้น ในการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา .. (708)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

     ม.4 ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170