ร่วมให้การต้อนรับ นายมงคล สมอุดร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานจิตอาสาพระราชทานภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี ในการตรวจเยี่ยมและประสานงานโครงการ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

ร่วมให้การต้อนรับ นายมงคล สมอุดร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานจิตอาสาพระราชทานภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี ในการตรวจเยี่ยมและประสานงานโครงการ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-11-23  |   ข่าววันที่: 2020-11-22 |  อ่าน: 392 ครั้ง
 

22 พฤศจิกายน 2563 นางสาวนงนุช สุวรรณเพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยย นายจามินวัศญ์ พิลาศเอมอร รักษาการณ์ในตำแหน่งประมงจังหวัดร้อยเอ็ด และ ประมงอำเภอในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ นายมงคล สมอุดร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานจิตอาสาพระราชทานภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี          ในการตรวจเยี่ยมและประสานงานโครงการ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ดั้งนี้

     1. โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนปลาส้มสู่อาเซียน อำเภอจตุรพักตรพิมาน

     2. โครงการชมวิ๔ชีวิตชาวทุ่งฟาร์มกุ้งอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ

     3. โครงการสร้างอสชีพคนว่างงานในท้องถิ่น มีอยู่มีกิน กลุ่มแลปลาร้าบองแม่สังเวียน  อำเภอธวัชบุรี

     4. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตแหล่งน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วมและการพัฒนาจุดออกกำลังกาย อำเภอธวัชบุรี 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (6,490)  ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,736) ประวัติหน่วยงาน.. (1,205) ตัวชี้วัดรายบุคคล.. (908) ศุนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด.. (851) ภารกิจของหน่วยงาน.. (825) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปี 2564 สำหรับ เกษตรกรรุ่นใหม่.. (799) เข้าตรวจฟาร์มเกษตรกร ตามคำขอของเกษตรกรในโครงการ food safety เพื่อขอการรับรอง GAP ปลานิล กุ้งก้ามกราม และปลาดุก ณ อ.เกษตรวิสัย และเข้าตรวจประเมินฟาร์ม.. (762) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร.. (731) เข้าประเมินศักยภาพแหล่งน้ำเบื้องต้น ในการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา .. (699)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

     ม.4 ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170