เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน และ วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพแหล่งน้ำ การเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม ณ ห้องประชุมโรงแรมประจักษ์ตราโฮเทล จังหวัดอุดรธานี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน และ วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพแหล่งน้ำ การเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม ณ ห้องประชุมโรงแรมประจักษ์ตราโฮเทล จังหวัดอุดรธานี 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-09-11  |   ข่าววันที่: 2020-09-11 |  อ่าน: 368 ครั้ง
 

       นางสาวนงนุช  สุวรรณเพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายฐากร ทิพย์สุนทรศักดิ์ นักวิชาการประมงชำนาญ พร้อมด้วย นายอติราช ไชยคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน และ วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพแหล่งน้ำ การเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม ในวันที่ 9-11 กันยายน 2563

        โดยมีนายเขมชาต จิวประสาท หัวหน้าผู้ตรวจราชการ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง (ผู้ทรงคุณวุฒิ) และนายณัฐพงศ์ วรรณพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้ให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางการประเมินผลตามหลักวิชาการ เพื่อจัดทำสรุปผลการรายงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมโรงแรมประจักษ์ตราโฮเทล จังหวัดอุดรธานี

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (6,448)  ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,725) ประวัติหน่วยงาน.. (1,201) ตัวชี้วัดรายบุคคล.. (902) ศุนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด.. (847) ภารกิจของหน่วยงาน.. (822) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปี 2564 สำหรับ เกษตรกรรุ่นใหม่.. (784) เข้าตรวจฟาร์มเกษตรกร ตามคำขอของเกษตรกรในโครงการ food safety เพื่อขอการรับรอง GAP ปลานิล กุ้งก้ามกราม และปลาดุก ณ อ.เกษตรวิสัย และเข้าตรวจประเมินฟาร์ม.. (753) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร.. (726) เข้าประเมินศักยภาพแหล่งน้ำเบื้องต้น ในการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา .. (693)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

     ม.4 ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170