ร่วมประชุมคณะทำงาน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

ร่วมประชุมคณะทำงาน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-06-19  |   ข่าววันที่: 2020-06-19 |  อ่าน: 462 ครั้ง
 

19 มิ.ย.63 นางสาวนงนุช  สวรรณเพ็ง ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายอติราช  ไชยคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 63-65               โดยมี นายสมบูรณ์ พฤกษ์กันทรากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมในครั้งนี้

   การประชุมในครั้งนี้ ศพจ.ร้อยเอ็ด ได้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละอำเภอเร่งรัดคัดเลือกเกษตรกร เพื่อรับปัจจัยการผลิตด้านประมง คือ พันธุ์ปลาน้ำจืด รายละ 850 ตัว ซึ่งเกษตรกรเป้าหมายจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3,993 ราย โดยรับปัจจัยการผลิตจาก ศพจ.ร้อยเอ็ด 3,000 ราย และจาก ศพจ.มุกดาหาร 993 ราย

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (6,531)  ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,743) ประวัติหน่วยงาน.. (1,208) ตัวชี้วัดรายบุคคล.. (911) ศุนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด.. (853) ภารกิจของหน่วยงาน.. (831) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปี 2564 สำหรับ เกษตรกรรุ่นใหม่.. (814) เข้าตรวจฟาร์มเกษตรกร ตามคำขอของเกษตรกรในโครงการ food safety เพื่อขอการรับรอง GAP ปลานิล กุ้งก้ามกราม และปลาดุก ณ อ.เกษตรวิสัย และเข้าตรวจประเมินฟาร์ม.. (778) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร.. (735) เข้าประเมินศักยภาพแหล่งน้ำเบื้องต้น ในการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา .. (706)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

     ม.4 ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170