นางสาวนงนุช สุวรรณเพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”ณ บริเวณริมห้วยเหนือ อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

นางสาวนงนุช สุวรรณเพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”ณ บริเวณริมห้วยเหนือ อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-06-04  |   ข่าววันที่: 2020-06-02 |  อ่าน: 333 ครั้ง
 

๒ มิ.ย.๖๓ นางสาวนงนุช สุวรรณเพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”ณ บริเวณริมห้วยเหนือ อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่จะเวียนมาครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ ๓ มิ.ย.๖๓  โดยมี พล.ต.ธวัชชัย  แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.๒๗ พร้อมด้วย เสธ.มทบ.๒๗,ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ., ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, ฝสธ.มทบ.๒๗, ผบ.ร.๑๖ พัน.๑, ผบ.นฝ.นศท.มทบ.๒๗ และ จิตอาสาพระราชทาน

  ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญ  ดังนี้ พัฒนาคุณภาพน้ำในลำห้วยเหนือ ด้วย Em Ball และ Em น้ำ ฉีดพ่นตามลำห้วยเหนือ    การปล่อยพันธุ์ปลา เป็นปลานิลจิตรลดา พันธุ์ปลาพระราชทานในหลวง ร.๙ จำนวน ๑๘,๐๐๐ ตัว, ปลาตะเพียน ๓,๐๐๐ ตัว รวมทั้งสิ้น ๒๑,๐๐๐ ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด  เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชน และ กิจกรรมปลูกต้นอินทนิลบก ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้เกิดความร่มรื่น ตามลู่วิ่ง ลู่จักรยานสวนสุขภาพชุมชน จำนวน ๓๓ ต้น

  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผบ.มทบ.๒๗ ได้เป็นผู้นำจิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมมือ ร่วมใจกัน         ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีความสมัคร สมานสามัคคี มีความรัก ความผูกพันในสถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (6,507)  ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,739) ประวัติหน่วยงาน.. (1,205) ตัวชี้วัดรายบุคคล.. (908) ศุนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด.. (851) ภารกิจของหน่วยงาน.. (826) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปี 2564 สำหรับ เกษตรกรรุ่นใหม่.. (802) เข้าตรวจฟาร์มเกษตรกร ตามคำขอของเกษตรกรในโครงการ food safety เพื่อขอการรับรอง GAP ปลานิล กุ้งก้ามกราม และปลาดุก ณ อ.เกษตรวิสัย และเข้าตรวจประเมินฟาร์ม.. (765) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร.. (731) เข้าประเมินศักยภาพแหล่งน้ำเบื้องต้น ในการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา .. (701)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

     ม.4 ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170