นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน “กิจกรรมการสร้างแหล่งอาศัย และสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติเพื่อเตรียมความพร้อมแหล่งน้ำสำหรับการปล่อยกุ้งก้ามกราม” อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน “กิจกรรมการสร้างแหล่งอาศัย และสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติเพื่อเตรียมความพร้อมแหล่งน้ำสำหรับการปล่อยกุ้งก้ามกราม” อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-03-12  |   ข่าววันที่: 2020-03-06 |  อ่าน: 646 ครั้ง
 

6 มีนาคม 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “กิจกรรมการสร้างแหล่งอาศัย และสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติเพื่อเตรียมความพร้อมแหล่งน้ำสำหรับการปล่อยกุ้งก้ามกราม” ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ณ แหล่งน้ำหนองส่าง หมู่ที่ 5 อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด มีการจัดสร้างแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ(กร่ำ) จำนวน 20 จุด สร้างคอกอาหารธรรมชาติจากท่อนฟาง จำนวน 10 คอก และปล่อยพ่อแม่พันธุ์หอยขม จำนวน 15,000 ตัว

  โดยมี นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง นายสายัน เอี่ยมรอด ผู้ตรวจราชการกรม    นายประจักษ์ เจริญรัตน์ ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอเชียงขวัญ นางสาวนงนุช สุวรรณเพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด จ่าเอกศักดา สมศรี หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับส่วนราชการ องค์การบริการส่วนท้องถิ่น  และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (6,468)  ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,731) ประวัติหน่วยงาน.. (1,204) ตัวชี้วัดรายบุคคล.. (906) ศุนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด.. (850) ภารกิจของหน่วยงาน.. (825) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปี 2564 สำหรับ เกษตรกรรุ่นใหม่.. (792) เข้าตรวจฟาร์มเกษตรกร ตามคำขอของเกษตรกรในโครงการ food safety เพื่อขอการรับรอง GAP ปลานิล กุ้งก้ามกราม และปลาดุก ณ อ.เกษตรวิสัย และเข้าตรวจประเมินฟาร์ม.. (759) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร.. (729) เข้าประเมินศักยภาพแหล่งน้ำเบื้องต้น ในการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา .. (696)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

     ม.4 ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170