จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ณ วัดเจดีย์ชัยมงคล (วัดผาน้ำย้อย) ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด


จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ณ วัดเจดีย์ชัยมงคล (วัดผาน้ำย้อย) ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันน้อมระลึกถึงวันมาฆบูชา อันเป็นการส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ วัดเจดีย์ชัยมงคล (วัดผาน้ำย้อย) ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส  นำพุทธศาสนิกชนบำเพ็ญกุศล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน เข้าร่วมพิธี และพระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานสงฆ์ในพิธีฝ่ายสงฆ์ ภายในงานมีการเดินขบวนธรรมยาตรา เพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ณ ลานพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น 1 กล่าวคำบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา และกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระมหาเจดีย์ชัยมงคล มีพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกว่า 500 คน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจ...  430   ร่วมและชมงานการเปิดร้านและจำหน่ายสินค้าแปรรูปสัตว์น้ำ “Fisherman Shop @ Roiet”   195  ตรวจประเมินเกษตรกรที่อยู่ในระยะปรับเปลี่ยน รับรองคุณภาพสินค้าประมง ตามโครงการยกร...  193  ประชุมคณะทำงานปฏิบัติงานในเขตพระราชฐานด้านการประมง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕   190  สนับสนุนปัจจัยการผลิต ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้...  159  ร่วมกิจกรรมงาน "มหกรรมโคเนื้อจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑"   156  ร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธ...  147  สนับสนุนปัจจัยการผลิต ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้...  140  ตรวจประเมินรับรองคุณภาพสินค้าประมง ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมยกระดับมา...  140  ตรวจประเมินรับรองคุณภาพสินค้าประมง ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมยกระดับมา...  138


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

     ม.4 ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170    if-roiet2@hotmail.com   043-569116   043-569350   แฟนเพจ