สนับสนุนพันธุ์ปลาใน"โครงการทหารพันธุ์ดี"ศูนย์การเรียรู้ตามแนวพระราชดำริ ค่ายประเสริฐสงคราม  มทบ.27 จ.ร้อยเอ็ด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

สนับสนุนพันธุ์ปลาใน"โครงการทหารพันธุ์ดี"ศูนย์การเรียรู้ตามแนวพระราชดำริ ค่ายประเสริฐสงคราม  มทบ.27 จ.ร้อยเอ็ด 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-01-29  |   ข่าววันที่: 2020-01-28 |  อ่าน: 434 ครั้ง
 

24 มกราคม 2562 นางสาวนงนุช สุวรรณเพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด 

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ส่งมอบพันธุ์ปลากินพืช เพื่อสนับสนุน“โครงการทหารพันธุ์ดี”ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ณ ค่ายประเสริฐสงคราม  มทบ.27 จ.ร้อยเอ็ด

และในวันที่ 28 มกราคม 2562 ได้มอบหมายให้ นายอติราช ไชยคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ     ร่วมต้อนรับคณะจากมูลนิธิชัยพัฒนา ติดตาม”โครงการทหารพันธุ์ดี”  ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ณ ค่ายประเสริฐสงคราม  มทบ.27 จ.ร้อยเอ็ด

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (6,536)  ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,749) ประวัติหน่วยงาน.. (1,209) ตัวชี้วัดรายบุคคล.. (911) ศุนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด.. (853) ภารกิจของหน่วยงาน.. (831) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปี 2564 สำหรับ เกษตรกรรุ่นใหม่.. (817) เข้าตรวจฟาร์มเกษตรกร ตามคำขอของเกษตรกรในโครงการ food safety เพื่อขอการรับรอง GAP ปลานิล กุ้งก้ามกราม และปลาดุก ณ อ.เกษตรวิสัย และเข้าตรวจประเมินฟาร์ม.. (781) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร.. (735) เข้าประเมินศักยภาพแหล่งน้ำเบื้องต้น ในการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา .. (708)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

     ม.4 ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170