ประวัติหน่วยงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

ประวัติหน่วยงาน 

เกี่ยวกับหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-01-11  |   ข่าววันที่: 2017-01-11 |  อ่าน: 1,208 ครั้ง
 

ประวัติความเป็นมาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

กรกฎาคม พ.. 2523

นายแพทย์อำพัน หิรัญโชติ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดในสมัยนั้นได้มีหนังสือลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2523 ถึง ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายบรรหาร ศิลปอาชา) โดยมีใจความสำคัญคือ ขอให้จัดหาบุคคลที่เหมาะสมไปดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดร้อยเอ็ด และชี้แจงว่า ได้ปรึกษากับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายปราโมทย์  หงสกุล) และหัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดมหาสารคาม (นายมนัส  จันทสูตร) เกี่ยวกับความเหมาะสมในการเขียนโครงการและจัดตั้งสถานีประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด โดยเห็นพ้องต้องกันว่าสมควรจะจัดตั้งสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดร้อยเอ็ดได้เพราะว่ามีสถานที่เหมาะสมอยู่แล้ว ณ อำเภอธวัชบุรีหรืออำเภอใดก็แล้วแต่จะเห็นควร แล้วร่วมกันลงมติอีกครั้งหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งในเรื่องนี้กรมประมงได้สั่งการให้สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดมหาสารคาม ออกไปสำรวจและหาข้อมูลตามความเหมาะสมในการจัดตั้งอีกครั้งหนึ่ง

มีนาคม พ.ศ. 2524

สภาตำบลนิเวศน์ตกลงให้กรมประมงใช้ที่ดินสาธารณะในบริเวณ “ป่าดอนแดง” ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่

19 มีนาคม พ.ศ. 2525  

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาสั่งอนุญาตให้ใช้ที่ดินตามที่กรมประมงร้องขอ

11 พฤษภาคม พ.. 2525 

กรมประมงส่งนายช่างสำรวจรังวัดที่ดินที่ขอใช้และกรมประมงได้เสนอของบประมาณในการก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดร้อยเอ็ด ในปี 2526 แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527

กรมประมงเสนอของบประมาณในการก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดร้อยเอ็ด ในวงเงิน 5ล้านบาท และได้รับการอนุมัติ แล้วเริ่มดำเนินการก่อสร้าง

23 มกราคม พ.ศ. 2528

กรมประมงได้รับงบประมาณในการก่อสร้างเพิ่มเติมจากรัฐบาลออสเตรเลียภายใต้โครงการพัฒนาประมงในเขตพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้  

มกราคม พ.. 2529

การก่อสร้างสถานีฯ บางส่วนได้แล้วเสร็จ กรมประมงได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสุพร สุทธานุรักษ์  ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่ง นักวิชาการประมง 5 ประจำสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครราชสีมา มาปฏิบัติงานประจำที่สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดร้อยเอ็ด และให้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดร้อยเอ็ด

27 กุมภาพันธ์ พ.. 2531 

กรมประมงและจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใต้โครงการพัฒนาประมงในเขตพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ได้เรียนเชิญ ฯพณฯ พล.อ.หาญ ลีนานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสมัยนั้นมาเป็นประธานในพิธีเปิดสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างเป็นทางการ

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542

กรมประมงมีคำสั่งให้เปลี่ยนชื่อสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด  รับผิดชอบสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดยโสธร  และสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดมุกดาหาร

18 ธันวาคม พ.ศ.2545

เปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด  เป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ดตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

1 ตุลาคม พ.ศ.2559

เปลี่ยนชื่อศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด เป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด ตามโครงสร้างกรมประมงตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2559

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (6,512)  ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,741) ประวัติหน่วยงาน.. (1,208) ตัวชี้วัดรายบุคคล.. (908) ศุนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด.. (851) ภารกิจของหน่วยงาน.. (828) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปี 2564 สำหรับ เกษตรกรรุ่นใหม่.. (805) เข้าตรวจฟาร์มเกษตรกร ตามคำขอของเกษตรกรในโครงการ food safety เพื่อขอการรับรอง GAP ปลานิล กุ้งก้ามกราม และปลาดุก ณ อ.เกษตรวิสัย และเข้าตรวจประเมินฟาร์ม.. (769) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร.. (732) เข้าประเมินศักยภาพแหล่งน้ำเบื้องต้น ในการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา .. (703)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

     ม.4 ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170