มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยภูมิ เพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อไป สืบเนื่องจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยภูมิ ประสบอุทกภัยเมื่อปี ๒๕๖๔

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด


มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยภูมิ เพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อไป สืบเนื่องจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยภูมิ ประสบอุทกภัยเมื่อปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๑  มกราคม ๒๕๖๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด ได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยภูมิ เพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อไป สืบเนื่องจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยภูมิ ประสบอุทกภัยเมื่อปี ๒๕๖๔ ทำให้พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำได้รับความเสียหายจำนวนมาก ซึ่งพันธุ์สัตว์น้ำที่สนับสนุน ได้แก่พ่อแม่พันธุ์ปลายี่สกเทศ ขนาด ๒๐๐ กรัม จำนวน ๕๐ ตัว,  พ่อแม่พันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด ๒๐๐ – ๓๐๐ กรัม จำนวน ๓๐๐ ตัว, ไรแดง ๑ กิโลกรัม และน้ำเขียว 20 กิโลกรัม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจ...  299   ออกสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งฝอยเพื่อเป็นเกษตรกรต้นแบบ ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็...  250  ติดตามและเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม อำเภออาจสามารถ และอำเภอเมืองสรวง จ...  179  มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยภูมิ เพื่อนำ...  168  สำรวจเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการยกระดับ...  153  ออกถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ให้แก่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมอา...  152  ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอ ประจำเดือน ...  132  ทำเนียบผู้บริหารกรมประมง   129  ออกถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ให้แก่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมอา...  127  ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ ๒๑   111


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

     ม.4 ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170    if-roiet2@hotmail.com   043-569116   043-569350   แฟนเพจ