เป็นวิทยากรบรรยาย การขยายพันธุ์ปลานิลจิตรลดาแบบธรรมชาติ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

เป็นวิทยากรบรรยาย การขยายพันธุ์ปลานิลจิตรลดาแบบธรรมชาติ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-08-27  |   ข่าววันที่: 2021-08-27 |  อ่าน: 46 ครั้ง
 

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวนงนุช สวรรณเพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายอติราช  ไชยคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยาย การขยายพันธุ์ปลานิลจิตรลดาแบบธรรมชาติ ณ ศาลาฝึกอบรมโครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.๒๗  โดยมีกำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหารโครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.๒๗, เครือข่ายชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัย ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด, โรงเรียนบ้านสระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด และชุมชน ทต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด รวม ๒๕ ราย เข้ารับการอบรม เพื่อให้ความรู้การขยายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา จากพื้นฐานประวัติความเป็นมาของปลานิลจิตรลดาการแยกเพศ การจัดทำบ่อเลี้ยงปลา การเตรียมคัดเลือกพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ลงผสมพันธุ์  การอนุบาลลูกปลาและการให้อาหารและการดูแลให้เจริญเติบโต ในการนี้ ได้นำผู้เข้ารับการอบรมศึกษาดูงานพื้นที่การเลี้ยงปลานิลจิตรลดาในบ่อของโครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.๒๗ ทั้งนี้ ให้สามารถนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติและขยายผลในลำดับต่อไป

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (6,453)  ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,726) ประวัติหน่วยงาน.. (1,201) ตัวชี้วัดรายบุคคล.. (903) ศุนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด.. (847) ภารกิจของหน่วยงาน.. (822) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปี 2564 สำหรับ เกษตรกรรุ่นใหม่.. (784) เข้าตรวจฟาร์มเกษตรกร ตามคำขอของเกษตรกรในโครงการ food safety เพื่อขอการรับรอง GAP ปลานิล กุ้งก้ามกราม และปลาดุก ณ อ.เกษตรวิสัย และเข้าตรวจประเมินฟาร์ม.. (754) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร.. (726) เข้าประเมินศักยภาพแหล่งน้ำเบื้องต้น ในการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา .. (693)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

     ม.4 ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170