ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และบ่อกักเก็บน้ำ ในฟาร์มเลี้ยงสุกร ในกรณีตรวจสอบข้อเท็จจริงของผลกระทบของน้ำและความเค็ม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และบ่อกักเก็บน้ำ ในฟาร์มเลี้ยงสุกร ในกรณีตรวจสอบข้อเท็จจริงของผลกระทบของน้ำและความเค็ม 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-07-21  |   ข่าววันที่: 2021-07-20 |  อ่าน: 94 ครั้ง
 

ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวนงนุช  สุวรรณเพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายฐากร ทิพย์สุนทรศักดิ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ โดยร่วมกับนายจักรชัยวิทย์ พลเยี่ยม ประมงอำเภอเสลภูมิ สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด, นางสาววาธิดา เรืองสมบัติ นักวิชาการสุขาภิบาล สำนักงานเทศบาลตำบลเสลภูมิ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเทศบาลตำบลเสลภูมิ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และบ่อกักเก็บน้ำ ในฟาร์มเลี้ยงสุกร ในกรณีตรวจสอบข้อเท็จจริงของผลกระทบของน้ำและความเค็ม ต่อนาข้าว ในเขตพื้นที่บ้านดงประเสริฐ หมู่ ๒ ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ จำนวน ๙ จุด ประกอบด้วย บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ, บ่อเก็บน้ำ, บ่อพักน้ำ, น้ำที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ (น้ำบาดาล) และท่อน้ำทิ้ง เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ดังนี้ ปริมาณออกซิเจนในน้ำ อยู่ในช่วง 0.5-4 mg/l, ความเป็นกรด-ด่างในน้ำ อยู่ในช่วง 6.5-9.0, ปริมาณแอมโมเนียรวม อยู่ระหว่าง 0-5 mg/l, ความเป็นด่างในน้ำ อยู่ในช่วง 102-323 mg/l (Test Kit-SARA) และความเค็ม อยู่ในช่วง 1-5 ppm (Salinity Refractometer)

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (6,521)  ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,741) ประวัติหน่วยงาน.. (1,208) ตัวชี้วัดรายบุคคล.. (910) ศุนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด.. (852) ภารกิจของหน่วยงาน.. (831) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปี 2564 สำหรับ เกษตรกรรุ่นใหม่.. (809) เข้าตรวจฟาร์มเกษตรกร ตามคำขอของเกษตรกรในโครงการ food safety เพื่อขอการรับรอง GAP ปลานิล กุ้งก้ามกราม และปลาดุก ณ อ.เกษตรวิสัย และเข้าตรวจประเมินฟาร์ม.. (773) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร.. (734) เข้าประเมินศักยภาพแหล่งน้ำเบื้องต้น ในการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา .. (704)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

     ม.4 ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170