ติดตามผลการดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม และร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำจำหน่ายลูกพันธุ์ปลานิลที่อนุบาลในกระชังให้กับสมาชิกและเกษตรกรที่สนใจในหมู่บ้าน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

ติดตามผลการดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม และร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำจำหน่ายลูกพันธุ์ปลานิลที่อนุบาลในกระชังให้กับสมาชิกและเกษตรกรที่สนใจในหมู่บ้าน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-05-14  |   ข่าววันที่: 2021-05-14 |  อ่าน: 172 ครั้ง
 

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายอติราช ไชยคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายทัศพร เครือศรี นักวิชาการประมง ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดร้อนเอ็ด โดยมี นายบุญธง เภาเจริญ หัวหน้ากลุ่มริหารจัดการด้านการประมง และนางอรุณรัตน์ วงศ์สมศรี ประมงอำเภอธวัชบุรี ติดตามผลการดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม และร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำจำหน่ายลูกพันธุ์ปลานิลที่อนุบาลในกระชังให้กับสมาชิกและเกษตรกรที่สนใจในหมู่บ้านใกล้เคียง ,๔๐๐ ตัว ตัวละ ๑ บาท เป็นเงิน ,๔๐๐  บาท ณ บ้านหนองต่าย หมู่ 8 ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (6,533)  ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,745) ประวัติหน่วยงาน.. (1,208) ตัวชี้วัดรายบุคคล.. (911) ศุนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด.. (853) ภารกิจของหน่วยงาน.. (831) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปี 2564 สำหรับ เกษตรกรรุ่นใหม่.. (814) เข้าตรวจฟาร์มเกษตรกร ตามคำขอของเกษตรกรในโครงการ food safety เพื่อขอการรับรอง GAP ปลานิล กุ้งก้ามกราม และปลาดุก ณ อ.เกษตรวิสัย และเข้าตรวจประเมินฟาร์ม.. (779) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร.. (735) เข้าประเมินศักยภาพแหล่งน้ำเบื้องต้น ในการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา .. (706)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

     ม.4 ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170