มอบพันธุ์ปลานิลจิตรดา จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัว ให้กับมณฑลทหารบกที่ ๒๗ ซึ่งจัดโครงการชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย ตามพระราชดำริ ในโครงการทหารพันธุ์ดี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

มอบพันธุ์ปลานิลจิตรดา จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัว ให้กับมณฑลทหารบกที่ ๒๗ ซึ่งจัดโครงการชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย ตามพระราชดำริ ในโครงการทหารพันธุ์ดี 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-05-05  |   ข่าววันที่: 2021-05-04 |  อ่าน: 133 ครั้ง
 

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  นางสาวนงนุช  สุวรรณเพ็ง  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรม และมอบพันธุ์ปลานิลจิตรดา จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัว ให้กับมณฑลทหารบกที่ ๒๗ ซึ่งจัดโครงการชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย ตามพระราชดำริ โครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อนำปล่อยที่โรงเรียนบ้านสระบัว ซึ่งเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยมีนางสาวพรภัทรา  ศรีแก่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระบัว เป็นผู้รับมอบพันธุ์ปลา โรงเรียนบ้านสระบัว หมู่ ๑๕ ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (6,532)  ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,745) ประวัติหน่วยงาน.. (1,208) ตัวชี้วัดรายบุคคล.. (911) ศุนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด.. (853) ภารกิจของหน่วยงาน.. (831) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปี 2564 สำหรับ เกษตรกรรุ่นใหม่.. (814) เข้าตรวจฟาร์มเกษตรกร ตามคำขอของเกษตรกรในโครงการ food safety เพื่อขอการรับรอง GAP ปลานิล กุ้งก้ามกราม และปลาดุก ณ อ.เกษตรวิสัย และเข้าตรวจประเมินฟาร์ม.. (779) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร.. (735) เข้าประเมินศักยภาพแหล่งน้ำเบื้องต้น ในการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา .. (706)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

     ม.4 ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170